Mapa stranica | Prijava

REAGIRANJE NA SABORSKU RASPRAVU 25. LISTOPADA 2017.

Objavljeno 27. October, 2017

Kao predstavnici triju nacionalnih organizacija gluhih, nagluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj, zahvaljujemo svim zastupnicima Hrvatskoga sabora koji su podržali naš apel Ministarstvu znanosti i obrazovanja u vezi s Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, osobito zastupnici SDP-a Sabini Glasovac koja je potaknula raspravu o tom apelu.


Razumijemo da su naše poteškoće mnogima nerazumljive i teško pojmljive. 


Upoznati smo i s time da vrlo mali broj ljudi u javnosti zna koliko nam je termin “gluhonijemi” uvredljiv.


Znamo, nažalost, također da naši interesi i naša dobrobit nisu u fokusu ni onih koji se katkad predstavljaju kao naši zastupnici, tumači ili posrednici, i da ne možemo biti sigurni ni da će ono što govorimo biti kvalitetno prevedeno.


Žao nam je, međutim, i teško možemo razumjeti, kada se izvrću lako provjerljive činjenice i iznose potpune neistine, a još više kad te izjave dolaze od osoba s invaliditetom koje bi bolje od drugih mogle i trebale razumjeti naše probleme.


Zastupnica HNS-a Marija Puh navela je u raspravi: “Nije točno da nisu sudjelovali u izradi Pravilnika - u izradi Pravilnika sudjelovali su iz ureda Pravobraniteljice OSI, iz zajednica osoba s invaliditetom, iz Saveza gluhoslijepih DODIR, iz Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba i predstavnici ERF-a.”


Napominjemo da ni Hrvatski savez gluhih i nagluhih ni Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir ni Hrvatski sportski savez gluhih nikada nisu pozvani imenovati svoje predstavnike u Radnu skupinu za izradu Pravilnika niti su ikada punopravno u njoj sudjelovali.


U svrhu točnog informiranja javnosti molimo saborske zastupnike da upute zahtjev Ministarstvu znanosti i obrazovanja da objavi sastav Radne skupine za izradu tog Pravilnika i pritom objasni, ako je navod zastupnice Puh točan, zašto su u njegovu izradu uključeni predstavnici Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba, dakle lokalne organizacije, a nisu predstavnici Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih, kao nacionalne organizacije?


Zastupnica HDZ-a Ljubica Lukačić potom je navela: “Sva tri saveza obavila su sa mnom razgovor na temu navedenih problema u ovom Apelu za koji bih ja rekla da naprosto ne postoje.”


Točno je, međutim, da je navedena problematika gospođi Lukačić kao saborskoj zastupnici za osobe s invaliditetom iznesena prilikom jednog sastanka – kojemu pak nisu prisustvovala sva tri saveza, nego samo dva (Hrvatski savez gluhih i nagluhih nije bio pozvan) – i dodatno u dva sljedeća susreta. Problemi koje navodimo nisu bezazleni, pogađaju cijelu zajednicu gluhih, nagluhih i gluhoslijepih osoba u Hrvatskoj i pokazuju ne samo očito uskraćivanje naših prava, nego i zanemarivanje obveza koje je Republika Hrvatska preuzela kao potpisnica Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Gospođa Lukačić, međutim, usprkos tome i usprkos našim nastojanjima da ju detaljno uputimo u problem, nikada se nije zauzela za njegovo rješavanje, a sada javno govori i kako je riječ o problemima koji ne postoje.


U svojoj raspravi zastupnica Lukačić ponavlja netočnu informaciju da su u izradi Pravilnika sudjelovale sve krovne organizacije osoba s invaliditetom. Ne znamo je li uzrok tome neinformiranost ili namjerno prikrivanje istine. Za vrijeme pripreme Nacrta Pravilnika pozvani smo samo kao gosti – i to samo savez Dodir - samo jednom, na dio jednog sastanka, nakon čega naše primjedbe nisu usvojene. Uključili smo se u javno savjetovanje i 2015. i ove godine, i u oba su slučaja naše primjedbe ostale neuvažene.


Navod zastupnice Lukačić: “Što se tiče termina stručni komunikacijski posrednik, željela bih reći da i Rezolucija sama koristi termin posrednik jer nije prevoditelj na znakovni jezik jedan jedini posrednik koji je bitan značajan za gluhe, nagluhe i gluhoslijepe osobe”, pokazuje nepoznavanje i problematike i Rezolucije, (the European Parliament resolution of 23 November 2016 on sign languages and professional sign language interpreters (2016/2952 (RSP)) koja izričito upotrebljava i zagovara pojam “sign language interpreter“ (prevoditelj znakovnog jezika) čak 47 puta. Suprotno tome, termin «intermediator» (posrednik) ne spominje se nigdje, a članak 10. iste Rezolucije koristi ga isključivo u kontekstu ukupnog opisa mogućih zanimanja osoba koje pružaju usluge za gluhe/nagluhe/gluhoslijepe osobe i nikako ne poistovjećuje status prevoditelja znakovnog jezika s onima koji pružaju alternativne usluge.


Zastupnica Lukačić ističe: «Hrvatska vlada savezu gluhoslijepih osoba DODIR je omogućila da na najbolji način artikulira svoje probleme. Pa je i predsjednik Hrvatske Vlade primio predstavnike saveza DODIR kako bi se sam uvjerio da li problem doista postoji. Na tom sastanku zajednički smo zaključili da problemi eventualno postoje kod predškolskog odgoja – kod djece koja trebaju biti uključena u vrtiće.»


Vjerujemo da je nedostatak vremena, a ne senzibiliteta za poteškoće skupine koju nazivaju «isključenom i od isključenih» uzrok takvog patronizirajućeg i omalovažavajućeg tona te ne želimo misliti da predsjednik Hrvatske vlade smatra da naši problemi ne postoje. A za rješavanje «eventualnih» problema koji izvan sustava obrazovanja i bez mogućnosti ravnopravnog uključivanja u zajednicu ostavljaju znatan broj gluhoslijepe, gluhe ili nagluhe djece predsjednik Vlade zadužio je resorna ministarstva, no sustavno rješenje još nije nađeno. U polemiku o (malom) broju djece kojoj je potreban prevoditelj, pa stoga nije riječ o velikom problemu – ne želimo ni ulaziti.


Umanjivanje, omalovažavanje, ignoriranje i zanemarivanje naših problema, uz širenje netočnih informacija i neuvažavanje naših primjedbi i zahtjeva u području koje se izravno odnosi na nas - zabrinjava nas i zastrašuje u nizu aspekata.


Podsjećamo još jednom na članak 2. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (“osobe s invaliditetom moraju imati mogućnost biti aktivno uključivane u procese donošenja odluka o politikama i programima, uključujući one koji se izravno odnose na njih”) i moto “Ništa o nama bez nas”. 


Ponovo zahvaljujemo svim zastupnicima koji su prepoznali problem o kojem govorimo i podržali naš apel, te se nadamo podršci u našim daljnjim nastojanjima na ostvarivanju naših prava.

 

Andrija Halec
Hrvatski savez gluhih i nagluhih

 

dr.sc. Sanja Tarczay
Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir

 

Branko Kauzlarić
Hrvatski športski savez gluhih

 

 

Na znanje:

Klubovi zastupnika
Saborski odbori
Hrvatska vlada – ured predsjednika
Zastupnici u EU parlamentu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

 

 

Službeni dokument možete skinuti sa ovoga linka

Autor:

Gluhu i gluhoslijepu djecu treba uključiti u redoviti obrazovni sustav

Objavljeno 24. October, 2017

Stručnjaci savjetuju da gluha i gluhoslijepa djeca ne idu u posebne škole nego da se uz prevoditelje znakovnog jezika školuju s čujućim vršnjacima. Ministarstvo znanosti i obrazovanja najavljuje rješenje obrazovanja gluhe i gluhoslijepe djece u sklopu cjelovite kurikularne reforme

 

Zagreb, 24. listopada 2017. – Gluhi nisu glupi! Glavna je to poruka poslana s okruglog stola Inkluzivno obrazovanje – škola za sve. Naime, jezik, a u slučaju gluhih i gluhoslijepih znakovni jezik, osnova je razvoja intelektualnih mogućnosti djece.

Zbog toga Hrvatski savez gluhoslijepih Dodir traži da se gluhoslijepoj, gluhoj i nagluhoj djeci osiguraju iste obrazovne mogućnosti kakve imaju njihovi čujući vršnjaci.

„Treba pronaći sustavno rješenje za angažiranje prevoditelja znakovnog jezika u dječjim vrtićima. Trenutačno u Hrvatskoj vrtić uz prevoditelja pohađa šestero djece u Zagrebu i Varaždinu zahvaljujući financiranju lokalnih vlasti, no isto bi trebalo biti dostupno gluhoj i gluhoslijepoj djeci diljem zemlje. Gluhoj i gluhoslijepoj djeci školske dobi treba omogućiti stručnog prevoditelja znakovnog jezika veći broj sati. Trenutačno je rješenje ograničeno i neodgovarajuće“, istaknula je dr. sc. Sanja Tarczay, predsjednica Hrvatskog saveza gluhoslijepih Dodir.


U Hrvatskoj je u redoviti obrazovni sustav uključeno 80 posto djece s teškoćama među kojima su i gluha te gluhoslijepa djeca.

„U sklopu cjelovite kurikularne reforme postoji Okvir za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća djece i učenika s teškoćama, pa će se reformom gluhoj i gluhoslijepoj djeci omogućiti bolja inkluzija u obrazovni sustav“, poručila je Lidija Kralj, pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja.


Sudionici okruglog stola zatražili su da se u izradu pravilnika i reformi vezanih uz gluhu djecu uključe izvori govornici znakovnog jezika, odnosno predstavnici organizacija gluhih. Pritom su podsjetili da strategija Europske unije do 2020. kaže kako je dobro obrazovanje gluhe djece i mladih odraslih osoba ključno za njihovo uspješno uključivanje u tržište rada.

Čujuće društvo ne bi dopustilo da njihovu djecu obrazuje netko tko s njima ne može komunicirati niti ih razumijeti, a od gluhe se djece očekuje da funkcioniraju u takvom okruženju – bez odgovarajućeg prevoditelja. Europski savez gluhih zalaže se za jednak pristup obrazovanju gluhe i čujuće djece. Za gluhu djecu to znači pristup nacionalnom znakovnom jeziku. Tečno korištenje jezika, kod gluhih znakovnog jezika, je ključ pristupa svim oblicima informacija, uključujući i nacionalni kurikulum“, kazao je Mark Wheatley, izvršni direktor Europskog saveza gluhih.


Hrvatski stručnjaci dr. sc. Vladimira Velički i Igor Kusin pojašnjavaju kako je gluhima i gluhoslijepima znakovni jezik materinski jezik te da ga trebaju svladati u prvim godinama života. Napominju da oni jedino vidom mogu primati informacije. Uskraćivanjem prevoditelja znakovnog jezika, a time i primanja punih informacija, djeci se uskraćuje razvijanje punog intelektualnog potencijala.

Da je to uistinu tako, potvrdila je Ana Jakopović, gluha osoba koja nakon diplome Učiteljskog fakulteta radi kao instruktorica znakovnog jezika u Savezu Dodir. Ona je bila prisiljena upisati posebnu školu i obrazovati se za slastičara.


„Kad sam nakon mature otvorila dnevne novine, nisam ih mogla čitati. Nisam imala dovoljan vokabular. Tada sam shvatila koliko je siromašno bilo moje obrazovanje“, kazala je Ana Jakopović te poručila da gluhi ne zaslužuju takvu razinu obrazovanja.

Okrugli stol Inkluzivno obrazovanje – škola za sve organiziran je u sklopu akcije I ja hoću čuti igru kojom se žele unaprijediti obrazovne mogućnosti gluhoslijepe, gluhe i nagluhe djece.


Autor:

RASPORED ODRŽAVANJA TEČAJA HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA akademska godina 2017./2018.

Objavljeno 03. October, 2017

Termine održavanja tečaja možete doznati ovdje na ovom linku.

S lijeve strane odaberite grad u kojem polazite tečaj.

Autor:

Počinju upisi na tečaj hrvatskoga znakovnog jezika - 1. i 3. stupanj

Objavljeno 29. September, 2017

Upis u 1. stupanj


Na upis je potrebno donijeti:

Jednu fotografiju veličine 3,5 x 4,5 cm
300 kn za didaktički materijal i administrativne troškove

 

Upis u 3. stupanj


Na upis je potrebno donijeti:

Indeks
500 kn za didaktički materijal i administrativne troškove


Odabir grupa i dogovor termina bit će prilikom upisa.

 

Lokacije i termini upisa su sljedeći:

 

Zagreb

Adresa: Savez Dodir, Medulićeva 34, 1. kat


Upisi u 1. i 3. stupanj održat će se od 4. do 6. listopada 2017. (srijeda, četvrtak i petak) od 16 do 20 sati.

 

Osijek

Adresa: Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, Trg Ante Starčevića bb, pothodnik


Upis u 1. stupanj održat će se u ponedjeljak, 2. listopada u 17 sati.

Upisi u 3. stupanj održat će se u četvrtak, 5. listopada u 17 sati.

 

Vinkovci

Adresa: IX. Mjesni odbor ”Zagrebački blok,” Mije Brašnića 2a


Upis u 1. stupanj održat će se u srijedu, 4. listopada 2017. u 18:30 sati.

Upis u 3. stupanj održat će se u ponedjeljak, 2. listopada 2017. u 18:30 sati.

 

Varaždin

Adresa: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2


Upis u 1. stupanj održat će se u ponedjeljak, 2. listopada 2017. u 17 sati.

Upis u 3. stupanj održat će se u četvrtak, 5. listopada 2017. u 17 sati.


Split

Adresa: Info zona, Jerina 1


Upisi u 1. stupanj održat će se u četvrtak, 5. listopada 2017. u 18 sati.
Upisi u 3. stupanj održat će se u četvrtak, 5. listopada 2017. u 20 sati.

 

Napomena: Termini upisa za Čakovec bit će objavljeni naknadno. Molim vas da redovito pratite našu web stranicu.

Autor:

Država nema sluha za gluhu i gluhoslijepu djecu

Objavljeno 20. September, 2017

Gluhoj, nagluhoj i gluhoslijepoj djeci neophodno je omogućiti pohađanje vrtića uz prevoditelje znakovnog jezika


Zagreb, 20. rujna 2017.
– U Hrvatskoj nije sustavno omogućeno gluhoj, nagluhoj i gluhoslijepoj djeci da pohađaju vrtić uz prevoditelje znakovnog jezika.

Iako je u Hrvatskoj samo četrdesetak takve djece, čini se da je to državi prevelik problem. Naime, unatoč višegodišnjim naporima Hrvatskog saveza gluhoslijepih Dodir, gluha, nagluha i gluhoslijepa djeca nisu ostvarila pravo na prevoditelja znakovnog jezika u vrtićima. Promjene zakona i podzakonskih akata su nužne kako bi se i toj djeci omogućile jednake obrazovne mogućnosti od najranije dobi“, ističe dr. sc. Sanja Tarczay, predsjednica Hrvatskog saveza gluhoslijepih Dodir.

Predškolski odgoj danas je temelj za uspješan nastavak školovanja, a svladavanje znakovnog jezika gluhoj, nagluhoj i gluhoslijepoj djeci osnova komunikacije.


Za daljnji zdrav razvoj dijete do pete godine treba u potpunosti svladati bar jedan jezik. U slučaju gluhe, nagluhe i gluhoslijepe djece to je znakovni jezik. Ta djeca imaju jednake intelektualne mogućnosti kao i njihovi čujući vršnjaci, a na društvu je da im omogući pohađanje vrtića i škole uz jezik kojim se služe, budući da je pravo na jezik i izražavanje na materinjem jeziku pravo svakog čovjeka. Jednako tako, jezik je preduvjet za ostvarivanje prava na obrazovanje i za postizanje uspjeha”, kazala je dr. sc. Vladimira Velički, profesorica na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

U sklopu pilot projekta saveza Dodir četvero je djece iz Zagreba i Varaždina uključeno u dječje vrtiće i upravo je njihov napredak najbolja potvrda da i ostali zaslužuju istu mogućnost.

„Iako ne postoji zakonodavni okvir, Grad Zagreb je pronašao način kako uz najbolju podršku osigurati uključivanje u program odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi koja su gluha, nagluha i gluhoslijepa. Pitanje uvjeta uključivanja takve djece mora se standardizirati u cijeloj Hrvatskoj kako bi sva djeca dobila jednake uvjete i mogućnost uključivanja“, kazala je Bosiljka Devernay, voditeljica Sektora za odgoj i obrazovanje Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

Kako bi se dokinula diskriminacija gluhe, nagluhe i gluhoslijepe djece u sustavu obrazovanja, savez Dodir je pokrenuo akciju I ja hoću čuti igru. U sklopu nje pozivamo građane da nauče znak za igru.

 

Autor:

Upis na tečaj za prevoditelje za gluhoslijepe osobe šk.god 2017./2018., Zagreb

Objavljeno 12. September, 2017

Obavještavamo zainteresirane polaznike da počinju prijave za upis na 1. i 3. semestar dvogodišnjeg tečaja za prevoditelje za gluhoslijepe osobe šk.god. 2017./2018. (u Zagrebu).

 

 

Kome je tečaj namijenjen?

Dvogodišnji tečaj za prevoditelje za gluhoslijepe osobe namijenjen je polaznicima s odličnim ili vrlo dobrim znanjem znakovnog jezika koji u budućnosti žele postati dio Dodirovog tima, tj. aktivno raditi kao prevoditelji za gluhoslijepe.

 

1. Semester

a)    Trajanje tečaja i način izvođenja

Teorijska nastava i vježbe održavat će se utorkom od 17:00- 18:30h u prostorijama Učilišta Dodir, Medulićeva 34. Praktični dio nastave (15 sati) odvijat će se u Remetinečkom gaju 14, srijedom od 10h-14h. Svaki polaznik obvezan je u razdoblju trajanja semestra (3 mjeseca) provesti ukupno 15 sati u izravnom kontaktu «1 na 1» sa korisnicima (gluhoslijepim osobama), prema rasporedu i pod nadzorom mentora.

VAŽNO: Zainteresirani polaznici obvezni su obaviti praktični rad u navedenom terminu.

 

b)    Kako se prijaviti

Na 1. semestar mogu se prijaviti polaznici koji su uspješno položili 4. semestar tečaja hrvatskog znakovnog jezika u Dodiru. Prijave za tečaj su od 18.9.-29.09.2017.

Za prijavu je potrebno:

·     • snimiti motivacijski video na znakovnom jeziku pod nazivom: Zašto sam baš ja budući intervenor/prevoditelj za gluhoslijepe osobe?

·      • napisati motivacijsko pismo

 

Video snimke i motivacijska pisma šaljite na mail prevoditeljihzj@dodir.hr, uz napisane podatke (ime i prezime, godište, godina završetka tečaja HZJ, ocjena završnog ispita, broj telefona)

 

Konačni odabir upisanih polaznika bit će objavljen do 13.10.2017.

Tečaj počinje u utorak, 17.10.2017. 

 

3. semestar

a)    Trajanje tečaja i način izvođenja

Teorijska nastava i vježbe održavat će se četvrtkom od 17:00-18:30h u prostorijama Učilišta Dodir, Medulićeva 34. Praktični dio nastave odvijat će se radnim danom, najčešće u jutarnjim terminima, prema rasporedu i pod nadzorom mentora.

 

b)  Kako se prijaviti

Prijave za tečaj su od 18.9.-29.09.2017.

Za prijavu je potrebno:

·      • snimiti motivacijski video na znakovnom jeziku pod nazivom: Moje iskustvo kao intervenor za gluhoslijepe u protekloj godini

·      • napisati motivacijsko pismo

 

Video snimke i motivacijska pisma šaljite na mail prevoditeljihzj@dodir.hr

 

Konačni odabir upisanih polaznika bit će objavljen do 13.10.2017.

Tečaj počinje u četvrtak, 19.10.2017. 

 

* Cijena administrativnih troškova i didaktičkog materijala po semestru: 500,00kn. 

Autor:

PRIJAVE ZA UPIS NA TEČAJ HRVATSKOGA ZNAKOVNOG JEZIKA ŠK.GOD. 2017./2018.

Objavljeno 31. August, 2017

PRIJAVE ON-LINE za ak. god. 2017./2018. kreću 4. rujna 2017. i traju do 30. rujna 2017.

Prijavite se na ovom linku.

 

Prijave su obvezne samo za upis u 1. stupanj. Svi prijavljeni bit će i upisani na tečaj, a prijave služe radi organizacije održavanja tečaja.

 

GRADOVI ODRŽAVANJA TEČAJA:

ZAGREB, OSIJEK, VINKOVCI, SPLIT, VARAŽDIN I ČAKOVEC

 

UPISI:

    upisi za polaznike 1. i 3. stupnja održat će se u tjednu od 2. do 7. listopada 2017., a termine upisa ćemo objaviti na web stranici www.dodir.hr do 30. rujna 2017.

    lokacije i termini održavanja tečaja bit će objavljeni nakon prijavnog roka na www.dodir.hr

    rasporedi polaznika u grupe odredit će se prilikom upisa

    prilikom upisa 1. stupnja potrebno je donijeti 300,00 kn za administrativne troškove i didaktički materijal te jednu fotografiju 3,5 x 4,5 cm

    prilikom upisa 3. stupnja potrebno je donijeti 500,00 kn za administrativne troškove i didaktički materijal

    važna napomena: na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu tečaj se održava samo za studente Učiteljskog fakulteta

 

UVJETI ZA UPIS:

    poznavanje hrvatskoga jezika u govoru i pismu

 

OSTALE INFORMACIJE:

    tečaj počinje 9. listopada 2017.

    osnovni tečaj traje 2 godine i podijeljen je u 4 stupnja

    održava se u popodnevnim i večernjim satima 1 x tjedno po 2 školska sata

 

KONTAKT:

e- mail: tecajhzj@dodir.hr

Autor:

Dodir dobio komunikacijsku podršku!

Objavljeno 14. July, 2017

Komunikacijski dio projekta „I ja želim čuti igru“ Hrvatski će savez gluhoslijepih osoba Dodir realizirati uz mentorstvo stručnjakinja za odnose s javnošću iz agencije Prorsus komunikacije i operativnu pomoć studenata Fakulteta političkih znanosti.


To je omogućila suradnja Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske udruge za odnose s javnošću, zahvaljujući kojoj se putem javnoga poziva svake godine odabiru dvije udruge koje dobivaju besplatnu potporu komunikacijskih stručnjaka te po dvadeset i pet tisuća kuna za jačanje vlastitih komunikacijskih kapaciteta i promociju društveno korisnih aktivnosti.


Projektom „I ja želim čuti igru“ želi se gluhoslijepoj, gluhoj i nagluhoj djeci omogućiti pohađanje vrtića uz prevoditelja znakovnog jezika. Naime, problem je to koji traži sustavno rješenje – od promjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj te podzakonskih akata preko Državnog pedagoškog standarda do osiguranja naknade za prevoditelje.


Zahvaljujući suradnji Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, javnost će doznati za veličinu problema te se senzibilizirati za njegovo rješavanje. Uz potporu javnosti i zakonodavca trenutačno se diskriminiranoj djeci mogu otvoriti obrazovne mogućnosti kakve imaju djeca bez oštećenja sluha.

 

Autor:

Otvoreno pismo prof.dr.sc. Divjak

Objavljeno 13. July, 2017

Poštovana ministrice prof.dr.sc. Divjak,

 

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba već je gotovo 25 godina usmjeren osiguravanju prava i kvalitetne podrške u komunikaciji gluhoslijepih, ali i gluhih i nagluhih osoba. Osobito se zauzimamo za pravo na inkluzivni odgoj i obrazovanje gluhoslijepe, gluhe i nagluhe djece u sustavu za koji ste nadležni.

 

Prisiljeni smo uputiti ovo otvoreno pismo izravno vama jer se zbog neprestanog diskriminatornog pristupa i ignoriranja naših prijedloga već godinama narušavaju prava gluhoslijepe, gluhe i nagluhe djece zahvaljujući ukorijenjenom stavu nažalost brojnih stručnjaka unutar vaše institucije - i sustava obrazovanja na svim razinama - koji ne razumiju probleme gluhoslijepe, gluhe i nagluhe djece, uz posebno uskraćivanje prava na korištenje jezika koje im jamče međunarodni dokumenti.

 

 

Trenutačno u Hrvatskoj postoji najmanje šestero gluhoslijepe, gluhe ili nagluhe djece koja se žele uključiti u redovit program predškolskog odgoja, ali im to nije omogućeno jer sustav nema reguliranu mogućnost uključivanja prevoditelja znakovnog jezika u rad vrtića. Na taj se način onemogućuje pravilan psihosocijalni razvoj gluhoslijepog, gluhog i nagluhog djeteta, a posebno u jezično-kognitivnom području – toj je djeci, naime, materinski jezik hrvatski znakovni jezik, što znači specifičan pristup u komunikaciji.

Iznimnim smo naporima uspjeli od 2014. godine osigurati prevoditelje u vrtiću za dvoje od njih (po jedno gluho dijete u Zagrebu i Varaždinu), uz suradnju s gradonačelnicima Zagreba i Varaždina. To je trebalo biti privremeno rješenje dok se ne pronađe odgovarajuće i trajno, u nadležnosti vašeg Ministarstva. Privremeno je rješenje potrajalo, podrška s vremenom izblijedjela - a da se o financijskoj održivosti i ne govori. Takav je pristup rezultirao frustracijama i strahom - kako roditelja uključene djece, tako i angažiranih prevoditelja, jer su svaka tri mjeseca morali potpisivati novi ugovor s vrtićima, a čekale su se i nove odluke gradskih vlasti... 

Naši su prevoditelji u obrazovnom sustavu prisutni od 1995. godine i možemo predočiti sjajne rezultate učenika i studenata uključenih u program - doktorat znanost, diploma fakulteta, diploma više škole i sl.. Žalosti nas što se naš koncept edukacije i uvođenja prevoditelja znakovnog jezika dosad maksimalno ignorirao pa umjesto kvalitetnog poticajnog sustava koji jamči jednake mogućnosti svakom djetetu danas imamo kaotičan sustav, počevši od samog nazivlja osobe pa sve do načina uvođenja/zapošljavanja komunikacijskih posrednika ili asistenata u nastavi, ne poštujući međunarodne dokumente koji jasno govore o prevoditeljima znakovnoga jezika kao jedinoj alternativi za tu skupinu djece, pripadnike jezično-kulturne manjine. Osim toga, korištenje pogrešnog nazivlja rezultira ne samo izjednačavanjem potreba sve djece s teškoćama u razvoju ili invaliditetom, već se izjednačava i rad asistenata s prevoditeljima. Načini zapošljavanja su različiti, kao i njihove vještine, znanja i kompetencije. Nad radom komunikacijskih posrednika i inih ne postoje supervizije, monitoring i evaluacije, a o nužnosti neprestanog učenja i usavršavanja znakovnog jezika da i ne govorimo. Pitamo se kako je moguće osigurati kvalitetan pristup informacijama i komunikaciji ako se zapošljavaju nekvalificirane osobe s nikakvim ili manjkavim znanjem znakovnog jezika.

S problemom smo višekratno upoznavali i javnost i bivše odgovorne djelatnike vašega ministarstva, a na nedavnom je sastanku 20. lipnja 2017. predsjednik Vlade RH g. Andrej Plenković nakon upoznavanja sa situacijom za rješavanje zadužio dva resorna ministarstva – MDOMSP i MZO, uz suradnju s našim Savezom.

Na sastanku predstavnika navedenih ministarstava i Saveza Dodir održanom 6. srpnja 2017. u MDOMSP-u načelno je izražena volja za rješavanje situacije u vrtićima, no uz vrlo očitu nespremnost na izmjenu zakona i propisa te prisutno nerazumijevanje naših potreba, prava i zahtjeva.

 

 

Poštovana profesorice Divjak, imajući na umu:

 

·      da problem na koji upozoravamo postoji već godinama

 

·      da je Grad Zagreb zahvaljujući osobnom angažmanu gradonačelnika Bandića obećao osigurati dodatna sredstava za financiranje plaća za prevoditelje u vrtiću za četvero gluhoslijepe, gluhe ili nagluhe djece u Zagrebu, uz pozitivna obećanja i od Grada Varaždina za financiranje prevoditelja u vrtiću za dvoje djece dok se ne riješi sustavno financiranje sa strane vašeg Ministarstva

 

·      da u komunikaciji s predstavnicima nadležnih ministarstava i dalje ne vidimo pomake ni spremnost na izmjenu zakona i propisa koji onemogućuju osiguravanje prevoditelja u vrtiću u sustavu predškolskog odgoja

 

·      da smo upravo pred početkom nove nastavne godine za koju su upisi u vrtiće završeni, a djeca o kojoj je riječ bez prevoditelja se neće moći uključiti u rad skupine, što znači da će im pristup informacijama i komunikaciji biti onemogućen

 

·      da se gluhoslijepa, gluha i nagluha djeca u redovan sustav školovanja uključuju tek u osnovnoškolskoj dobi i tu se pojavljuju prvi izraziti problemi socijalnog uključivanja 

 

·      da gluhoslijepa, gluha i nagluha djeca postižu znatno slabije rezultate od svojih čujućih vršnjaka ne zato što su manje sposobna, manje inteligentna ili sl., nego zato što u predškolskom sustavu nemaju odgovarajuću komunikacijsku podršku - stručnog i kvalitetnog prevoditelja - te time ni adekvatnu pripremu za polazak u školu

 

·      da neadekvatna priprema za polazak u školu (ili pak nikakva, u slučaju gluhoslijepe, gluhe i nagluhe djece) i nekvalitetna komunikacijska podrška sasvim sigurno znače slabije obrazovne rezultate, smanjene mogućnosti nastavka školovanja, ograničen izbor zanimanja, a naposljetku i isključenost iz društva

 

·      da članak 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom izričito navodi kako je Hrvatska (jedna od privih potpisnica Konvencije, prije više od deset godina!) dužna «osigurati provođenje obrazovanja osoba, poglavito djece koja su slijepa, gluha ili gluhoslijepa na najprikladnijim jezicima i načinima te sredstvima komunikacije za te pojedince, i u okruženjima koja u najvećoj mogućoj mjeri potiču intelektualni i socijalni razvoj».

 

·      da se intelektualni i socijalni razvoj gluhoslijepe, gluhe i nagluhe djece u ovom i ovakvom sustavu obrazovanja nažalost ne samo ne potiče, nego sprječava

 

·      da članak 2. iste Konvencije, u skladu s motom “Ništa o nama bez nas”, vrlo jasno kaže «da bi osobe s invaliditetom trebale imati mogućnost biti aktivno uključivane u procese donošenja odluka o politikama i programima, uključujući one koji se izravno odnose na njih”, no u pripremu programa osposobljavanja za stručnog komunikacijskog posrednika, kako doznajemo, nije planirano konzultiranje organizacija gluhoslijepih i gluhih, a riječ je o programu koji se izravno na nas odnosi!

 

·      da smo upravo mi iznijeli teret pionirskih koraka u uvođenju edukacije znakovnog jezika još od 1998. godine

 

·      da možemo iznijeti konkretne pokazatelje uspješnosti programa “Prevoditelj u vrtiću” koji provodimo od 2014. – ne samo za izravne korisnike - gluhoslijepu, gluhu i nagluhu djecu - nego i vršnjake kojima prisustvo djece koja koriste drugačije načine komunikacije omogućuje razvoj empatije, prihvaćanja različitosti i spoznaje Drugih i Drugačijih na poseban način

 

·      da možemo nasuprot tome predočiti beskrajni niz tužnih primjera gluhe, nagluhe ili gluhoslijepe djece «iz sustava» kojima nije ni dopušteno korištenje znakovnog jezika, koja ne komuniciraju – a u rad s njima otpočetka su uključeni i logopedi i rehabilitatori i različiti «stručnjaci koji valjda bolje od nas znaju što gluhoj djeci treba»

 

·      da je sustavno negiranje i odugovlačenje rješavanja problema, prebacivanje odgovornosti nadležnih ustanova, uz potpun nedostatak znanja i empatije široke javnosti o problemima manjinskih grupa, a pogotovo gluhoslijepih, gluhih i nagluhih osoba, te nedostatno zakonodavstvo u području integracije gluhoslijepe, gluhe i nagluhe djece u predškolski i školski sustav dovelo do alibija za nerješavanje problema, ali za diskriminaciju nema alibija! 

 

·      da smo nakon obećanja gradonačelnika Grada Zagreba o osiguravanja sredstava za plaće prevoditelja (a pregovori za Varaždin su u tijeku) upozoreni od predstavnice vašega ministarstva da “bez verificiranog programa ne možemo ući u vrtiće”, što je otvorena ucjena!!! Istodobno izražava i neznanje što to znači prevoditelj u vrtiću, odnosno koja mu je uloga -  prevoditelj u vrtiću samo prati dijete i prevodi mu sve što se oko njega događa - on nije dio vrtićkog osoblja niti je angažiran od vrtićkog osoblja. On/ona je samo uši i/ili oči gluhoslijepog, gluhog i nagluhog djeteta, a i glas djeteta. On je vanjski suradnik zahtijevan od strane roditelja i angažiran od organizacije koja ima kompletan program edukacije, monitoringa, evaluacije i supervizije prevoditelja u vrtiću....

 

Imajući, dakle, na umu sve navedeno, zahtijevamo uključivanje educiranog i kvalitetnog prevoditelja u vrtiću za svako gluhoslijepo, gluho ili nagluho dijete koje to zatraži; pravo na komunikaciju za gluhoslijepo, gluho ili nagluho dijete u predškolskoj ustanovi - pravo da “čuje” igru, da u njoj sudjeluje, sklapa prijateljstva, uči o bojama, slovima i brojkama... i stekne potrebne vještine prije polaska u školu. Sve ono što starije generacije gluhoslijepih i gluhih osoba u ovoj državi uglavnom nisu imale, jer je uvijek netko umjesto njih znao što im treba, jer su postojali «tumači» njihovih prava i potreba, različiti «posrednici», baš kao što sada predstavnica vašega ministarstva navodi kad odgovara da se u stvaranju programa namijenjenog nama -  naše mišljenje neće ni tražiti!

 

Pozivamo vas da poduzmete sve potrebne korake za prekid takve diskriminatorne prakse, omogućite da se naš glas čuje, a naša prava osiguravaju.

 

Kvalitetna i odgovarajuća komunikacijska podrška u predškolskoj dobi neće dakako jamčiti da će svako gluhoslijepo, gluho i nagluho dijete postati akademski građanin, no nastavkom dosadašnje prakse gotovo zajamčeno – neće nijedno!

 

 

Pozivamo vas, dakle, da - neizostavno i bez odgađanja - otklonite prepreke koje stoje na putu punoj integraciji i ostvarivanju ljudskih prava svih pripadnika ovoga društva i omogućite uključivanje prevoditelja znakovnog jezika za gluhoslijepu, gluhu i nagluhu djecu koja to žele - već od ove školske godine, 2017./2018.

 

S osobitim i iskrenim poštovanjem,

 

 

 

dr.sc. Sanja Tarczay

predsjednica Saveza

Autor:

Dođite na Šetnju Helen Keller!

Objavljeno 20. June, 2017

Svake se godine krajem lipnja širom svijeta obilježava Međunarodni tjedan Helen Keller, a središnji je događaj te manifestacije zagrebačka Šetnja Helen Keller, crveno-bijela povorka središtem grada koja govori kako je snagu i upornost za ostvarivanje vlastitih potencijala i participiranje u životu zajednice moguće pronaći i usprkos oštećenjima i ograničenjima!


U srijedu, 28. lipnja 2017. u 18 sati krenut će sa Zrinjevca povorka koja želi skrenuti pozornost na gluhosljepoću, gluhoslijepe osobe i način njihova života. Uključimo se u povorku i pošaljimo pozitivnu poruku, motivirajmo više od 1400 gluhoslijepih osoba diljem Hrvatske, pokažimo im da nisu sami, pokažimo svima da postoji bezbroj mogućnosti izlaza iz naizgled bezizlaznih situacija!


Pozitivni primjeri Helen Keller i brojnih gluhoslijepih osoba mogu biti poticaj ne samo onima koji su suočeni s tim senzoričkim oštećenjem, nego i svima koji vide i čuju, ali su katkad, na različite načine, spriječeni i ograničeni u ostvarivanju svojih potencijala, u stvaranju uvjeta za kvalitetan i ispunjen život.


Povorka kreće sa Zrinjevca 28.6.2017. u 18 sati, no bit ćemo tamo već od 15 - čekamo vas s Malom školom znakovnog jezika, radionicama "Budi Helen Keller", pjevanjem na znakovnom jeziku i brojnim iznenađenjima!


Šetnja optimizma, podrške, posebne poruke i inspiracije!


Dođite, podržite gluhoslijepe osobe i osnažite ih u nastojanjima da njihove poruke dobiju bolji odjek!

 

Autor:

Prethodne vijesti
NaslovDatumPogledano
Ispiti na Tečaju znakovnog jezika07. June, 201736301
Otvorili smo crveno-bijela vrata!25. May, 201739261
Uređenje gradilišta Europskog centra Helen Keller!24. May, 201731930
Generalna skupština Europske unije gluhih 2017.23. May, 201730659
Međunarodni dan svjesnosti o pristupačnosti!18. May, 201729264
Prvi hrvatski kongres zdravstvenog turizma podržava Dodir17. May, 201726808
Godišnja skupština Europskog foruma osoba s invaliditetom (EDF) 201715. May, 201723156
Sretan Uskrs15. April, 201723415
In memoriam10. April, 201723183
Mala škola znakovnog jezika17. March, 201723716
Opet nas je spojila SpajaLICA07. March, 201715720
Prva pulmološka ambulanta za gluhe i gluhoslijepe osobe!02. March, 201717995
Dodirovci na još jednom Volonterskom Oskaru24. February, 201725671
Jednake mogućnost i jednaka prava za sve - belgijski primjer24. February, 201725608
Prednatjecanje međunarodnome natjecanju na području taktilne slikovnice za slijepu i slabovidnu djecu20. February, 201725277
Važnost cjelovite potpore gluhim i gluhoslijepim osobama u odgojno – obrazovnom sustavu04. February, 201728730
Potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine programa usmjerenih osiguravanju usluge prevoditelja za gluhoslijepe osobe03. February, 201728727
Sretni blagdani29. December, 201629800
„Nagrada za promicanje prava djeteta“ u 2016. godini23. November, 201636185
Podrška u nastavi gluhoslijepim, gluhim i nagluhim učenicima u Republici Hrvatskoj01. November, 201639650
RSS: RSS feed

Tehnička podrška: Ribosom d.o.o.

Zahvaljujemo na doniranome web hostingu