Mapa stranica | Prijava

Njime se koriste gluhoslijepe osobe koje imaju dobru oštrinu vida, ali značajne gubitke vidnog polja. Gluhoslijepa osoba stavlja svoju ruku na zapešće, odnosno ručni zglob sugovornika i na taj način "vodi" sugovornikovu ruku na odgovarajući "okvir vidnog polja". Tako je usmjerava tijekom cijelog procesa komunikacije te na taj način sebi omogućuje potpun prijenos informacije.

Vođeni HZJ


vodjeni.png vodjeni_HZJ.png

Tehnička podrška: Ribosom d.o.o.

Zahvaljujemo na doniranome web hostingu