Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. 

 

 

Ulaganje u budućnost 

 

The Multi-Dimensional Analysis of Social Inclusion of Children  

and Students with Disabilities in Educational Process  

 

Multidimenzionalna analiza socijalne uključenosti djece s teškoćama  

i studenata s invaliditetom u obrazovnom procesu   

O projektu


Nositelj projekta:

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir 

 

Partneri:

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet i Pravni fakultet, Studijski centar Socijalnog rada  

 

Mjesto provedbe:

Republika Hrvatska 

 

Ciljna skupina:

učenici s teškoćama u razvoju i studenti s invaliditetom 

 

Provedba projekta:

15 mjeseci

(22.08.2013 - 21.11.2014.)

 

Cilj projekta: 

Promovirati jednake mogućnosti u obrazovnom sustavu za učenike i studente s invaliditetom. 

 

Kratak opis aktivnosti: 

WP1: Upravljanje i izvještavanje
 
WP2: Procjena potreba u obrazovanju djece s teškoćama i studenata s invaliditetom 

 

1. Istraživanje zadovoljstava učenika s razvojnim teškoćama u srednjim školama sa dobivenom podrškom  (n=1000, 30 srednjih škola) 


2. Istraživanje zadovoljstva studenata s invaliditetom sa dobivenom podrškom     (n=100, 5 Sveučilišta) 

 

3. Istraživanje informiranosti ostalih sudionika edukacijske integracije o podršci koju primaju učenici i studenti s invaliditetom (n= 2000: 1000 vršnjaka učenika/studenata; 500 donositelja odluka u obrazovnom procesu; 500 roditelja/predstavnika NGO’s) 
 
WP3: Inkluzivno (participatorno) istraživanje
- fokus grupe (n= 50 studenata sa invaliditetom) s ciljem osnaživanja studenata s invaliditetom kako bi se aktivno uključili u provedbu istraživanja
- kvalitativno istraživanje studenata s invaliditetom (n=20 studenata s invaliditetom) 
 
WP4: Analiza dokumenata (primarnih i sekundarnih)
 
WP5: Promocija i diseminacija
- početna i završna konferencija
- stručni sastanak, Rijeka - s ciljem upoznavanja  studenata s invaliditetom sa rezultatima provedenih  istraživanja
- okrugli stolovi – Zagreb, Osijek, Pula, Zadar,Split, Varaždin, Rijeka, Dubrovnik
 
 
Ukupna vrijednost projekta: 170.318,82 Eur
 
EU udio u financiranju projekta: 78,99 %  (134.534.84Eur)
  

Upitnici

 

Ispred vas se nalaze 4 upitnika kojima nastojimo ispitati zadovoljstvo akademskom potporom studentima s invaliditetom i razinu informiranosti o istoj. Molimo vas da ispunite onaj upitnik koji je namjenjen skupini kojoj pripadate. 

• Studenti s invaliditetom 

• Donositelji odluka 

• Članovi udruga 

 • Vršnjaci studenata s invaliditetom