Mapa stranica | Prijava

This thesis is dedicated to the relatively new field of science and practice, Deafblind interpreting, and is focused on one specific area – Deafblind interpreting at international meetings. One of the most important activities that leads deafblind people out of social isolation is participation in and leading of international organisations of the Deafblind, where they can make decisions and create policies to the benefit of deafblind persons. Because of the nature of dual visual and auditory impairment, the participation of deafblind persons is impossible without the use of Deafblind interpreting services. And it is the Deafblind who are the stakeholders of this research. The approach to a scientific research from the user’s perspective by selecting the qualitative method of research and appropriate research material – a questionnaire with follow-up – allows an insight into what Deafblind users consider important and what they expect when using Deafblind interpreting services at meetings, as well as it creates new knowledge in the creation of guidelines in future scientific and practical work.

Due to the great interest the entire work is published in PDF format on our website. While quoting the text of the thesis it is necessarily to acknowledge the source as follows: Tarczay, S. (2014), Meeting Challenges - Deafblind Interpreting From a User's Perspective. Doctoral thesis. Zagreb: Faculty of Education and Rehabilitation Science, University of Zagreb.Tarczay Sanja - Meeting Challenges - Deafblind Interprting From a User's Perspective - Doctoral ThesisPrirodni znakovni jezici s govornima dijele mnoge karakteristike koje i jedne i druge čine jezicima (osim načina prenošenja). Kad se govornici razlicitih jezika nađu u situaciji da trebaju komunicirati, oni se utječu zajedničkom komunikacijskom kôdu koji stvaraju u hodu. Neki se od tih kôdova uslijed učestalosti uporabe standardiziraju. Uz govorne, postoje i znakovni kontaktni jezici. U tekstu su obrađena dva primjera: kontaktni znakovni jezik Gluhih i Gluhoslijepih osoba ‒ International Sign (IS); te kontaktni znakovni jezik (čujućih) sjevernoameričkih prerijskih Indijanaca.


Ukoliko citirate dio teksta iz rada, obvezatno navedite izvor: Kusin, Igor (2015.). Kontaktni znakovni jezici. Seminar na poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.Kusin Igor - Kontaktni znakovni jezici - seminar
 

 


Kusin Igor - Kontaktni znakovni jezici - seminar -UVEĆANI TISAK

 


 

Magistarski rad Sanje Tarczay s temom “Pretpostavke profesionalizacije prevoditelja znakovnoga jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe“ prvi je rad iz domene prevođenja znakovnog jezika u Republici Hrvatskoj. Ujedno rad donosi i prve rezultate na području definiranja indikatora nužnih za uspostavu profesionalizacije prevoditelja znakovnog jezika ispitujući stavove gluhih, nagluhih i gluhoslijepih korisnika, ali i konferencijskih prevoditelja o terminološkoj distinkciji riječi “prevoditelj“ i “tumač“ te etičkim načelima koje bi trebao poštivati prevoditelj znakovnoga jezika. U radu su isto tako i analizirane izjave gluhih, nagluhih i gluhoslijepih sudionika istraživanja prema prevoditeljima znakovnoga jezika osvrčući se pritom na jezičnu kompetenciju, etiku i osobne karakteristike prevoditelja znakovnog jezika. Kao takav, ovaj magistarski rad predstavlja temeljnu vrijednost u kreiranju politike prema prevoditeljima hrvatskoga znakovnoga jezika za gluhe, nagluhe i gluhoslijepe osobe.


Zbog velike zainteresiranosti odlučili smo cjelokupan rad objaviti na našoj internetskoj stranici u PDF-formatu. Ukoliko citirate dio teksta iz rada, obvezatno navedite izvor: Tarczay, S. (2010.), Pretpostavke profesionalizacije prevoditelja znakovnoga jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe. Magistarski rad. Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 


PRETPOSTAVKE PROFESIONALIZACIJE PREVODITELJA ZNAKOVNOGA JEZIKA ZA GLUHE I GLUHOSLIJEPE OSOBE - Magistarski rad

Tehnička podrška: Ribosom d.o.o.

Zahvaljujemo na doniranome web hostingu