Mapa stranica | Prijava

Koristi se u Češkoj i zemljama njemačkog govornog područja. U nas se javlja u novije vrijeme (više kao informacija) i nije našla širu primjenu. Nije prilagođena našim slovima. Svako područje na dlanu ima svoju točku (mjesto) u kojem je smješteno određeno slovo. Laganim i kratkim dodirom ili potezom po određenoj točki (mjestu) na dlanu označavamo svako pojedino slovo.

LORM


LORM abeceda.png LORM.png

Tehnička podrška: Ribosom d.o.o.

Zahvaljujemo na doniranome web hostingu