Mapa stranica | Prijava

Dodir dobio komunikacijsku podršku!

Objavljeno 14. July, 2017

Komunikacijski dio projekta „I ja želim čuti igru“ Hrvatski će savez gluhoslijepih osoba Dodir realizirati uz mentorstvo stručnjakinja za odnose s javnošću iz agencije Prorsus komunikacije i operativnu pomoć studenata Fakulteta političkih znanosti.


To je omogućila suradnja Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske udruge za odnose s javnošću, zahvaljujući kojoj se putem javnoga poziva svake godine odabiru dvije udruge koje dobivaju besplatnu potporu komunikacijskih stručnjaka te po dvadeset i pet tisuća kuna za jačanje vlastitih komunikacijskih kapaciteta i promociju društveno korisnih aktivnosti.


Projektom „I ja želim čuti igru“ želi se gluhoslijepoj, gluhoj i nagluhoj djeci omogućiti pohađanje vrtića uz prevoditelja znakovnog jezika. Naime, problem je to koji traži sustavno rješenje – od promjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj te podzakonskih akata preko Državnog pedagoškog standarda do osiguranja naknade za prevoditelje.


Zahvaljujući suradnji Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, javnost će doznati za veličinu problema te se senzibilizirati za njegovo rješavanje. Uz potporu javnosti i zakonodavca trenutačno se diskriminiranoj djeci mogu otvoriti obrazovne mogućnosti kakve imaju djeca bez oštećenja sluha.

 

Autor:

Otvoreno pismo prof.dr.sc. Divjak

Objavljeno 13. July, 2017

Poštovana ministrice prof.dr.sc. Divjak,

 

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba već je gotovo 25 godina usmjeren osiguravanju prava i kvalitetne podrške u komunikaciji gluhoslijepih, ali i gluhih i nagluhih osoba. Osobito se zauzimamo za pravo na inkluzivni odgoj i obrazovanje gluhoslijepe, gluhe i nagluhe djece u sustavu za koji ste nadležni.

 

Prisiljeni smo uputiti ovo otvoreno pismo izravno vama jer se zbog neprestanog diskriminatornog pristupa i ignoriranja naših prijedloga već godinama narušavaju prava gluhoslijepe, gluhe i nagluhe djece zahvaljujući ukorijenjenom stavu nažalost brojnih stručnjaka unutar vaše institucije - i sustava obrazovanja na svim razinama - koji ne razumiju probleme gluhoslijepe, gluhe i nagluhe djece, uz posebno uskraćivanje prava na korištenje jezika koje im jamče međunarodni dokumenti.

 

 

Trenutačno u Hrvatskoj postoji najmanje šestero gluhoslijepe, gluhe ili nagluhe djece koja se žele uključiti u redovit program predškolskog odgoja, ali im to nije omogućeno jer sustav nema reguliranu mogućnost uključivanja prevoditelja znakovnog jezika u rad vrtića. Na taj se način onemogućuje pravilan psihosocijalni razvoj gluhoslijepog, gluhog i nagluhog djeteta, a posebno u jezično-kognitivnom području – toj je djeci, naime, materinski jezik hrvatski znakovni jezik, što znači specifičan pristup u komunikaciji.

Iznimnim smo naporima uspjeli od 2014. godine osigurati prevoditelje u vrtiću za dvoje od njih (po jedno gluho dijete u Zagrebu i Varaždinu), uz suradnju s gradonačelnicima Zagreba i Varaždina. To je trebalo biti privremeno rješenje dok se ne pronađe odgovarajuće i trajno, u nadležnosti vašeg Ministarstva. Privremeno je rješenje potrajalo, podrška s vremenom izblijedjela - a da se o financijskoj održivosti i ne govori. Takav je pristup rezultirao frustracijama i strahom - kako roditelja uključene djece, tako i angažiranih prevoditelja, jer su svaka tri mjeseca morali potpisivati novi ugovor s vrtićima, a čekale su se i nove odluke gradskih vlasti... 

Naši su prevoditelji u obrazovnom sustavu prisutni od 1995. godine i možemo predočiti sjajne rezultate učenika i studenata uključenih u program - doktorat znanost, diploma fakulteta, diploma više škole i sl.. Žalosti nas što se naš koncept edukacije i uvođenja prevoditelja znakovnog jezika dosad maksimalno ignorirao pa umjesto kvalitetnog poticajnog sustava koji jamči jednake mogućnosti svakom djetetu danas imamo kaotičan sustav, počevši od samog nazivlja osobe pa sve do načina uvođenja/zapošljavanja komunikacijskih posrednika ili asistenata u nastavi, ne poštujući međunarodne dokumente koji jasno govore o prevoditeljima znakovnoga jezika kao jedinoj alternativi za tu skupinu djece, pripadnike jezično-kulturne manjine. Osim toga, korištenje pogrešnog nazivlja rezultira ne samo izjednačavanjem potreba sve djece s teškoćama u razvoju ili invaliditetom, već se izjednačava i rad asistenata s prevoditeljima. Načini zapošljavanja su različiti, kao i njihove vještine, znanja i kompetencije. Nad radom komunikacijskih posrednika i inih ne postoje supervizije, monitoring i evaluacije, a o nužnosti neprestanog učenja i usavršavanja znakovnog jezika da i ne govorimo. Pitamo se kako je moguće osigurati kvalitetan pristup informacijama i komunikaciji ako se zapošljavaju nekvalificirane osobe s nikakvim ili manjkavim znanjem znakovnog jezika.

S problemom smo višekratno upoznavali i javnost i bivše odgovorne djelatnike vašega ministarstva, a na nedavnom je sastanku 20. lipnja 2017. predsjednik Vlade RH g. Andrej Plenković nakon upoznavanja sa situacijom za rješavanje zadužio dva resorna ministarstva – MDOMSP i MZO, uz suradnju s našim Savezom.

Na sastanku predstavnika navedenih ministarstava i Saveza Dodir održanom 6. srpnja 2017. u MDOMSP-u načelno je izražena volja za rješavanje situacije u vrtićima, no uz vrlo očitu nespremnost na izmjenu zakona i propisa te prisutno nerazumijevanje naših potreba, prava i zahtjeva.

 

 

Poštovana profesorice Divjak, imajući na umu:

 

·      da problem na koji upozoravamo postoji već godinama

 

·      da je Grad Zagreb zahvaljujući osobnom angažmanu gradonačelnika Bandića obećao osigurati dodatna sredstava za financiranje plaća za prevoditelje u vrtiću za četvero gluhoslijepe, gluhe ili nagluhe djece u Zagrebu, uz pozitivna obećanja i od Grada Varaždina za financiranje prevoditelja u vrtiću za dvoje djece dok se ne riješi sustavno financiranje sa strane vašeg Ministarstva

 

·      da u komunikaciji s predstavnicima nadležnih ministarstava i dalje ne vidimo pomake ni spremnost na izmjenu zakona i propisa koji onemogućuju osiguravanje prevoditelja u vrtiću u sustavu predškolskog odgoja

 

·      da smo upravo pred početkom nove nastavne godine za koju su upisi u vrtiće završeni, a djeca o kojoj je riječ bez prevoditelja se neće moći uključiti u rad skupine, što znači da će im pristup informacijama i komunikaciji biti onemogućen

 

·      da se gluhoslijepa, gluha i nagluha djeca u redovan sustav školovanja uključuju tek u osnovnoškolskoj dobi i tu se pojavljuju prvi izraziti problemi socijalnog uključivanja 

 

·      da gluhoslijepa, gluha i nagluha djeca postižu znatno slabije rezultate od svojih čujućih vršnjaka ne zato što su manje sposobna, manje inteligentna ili sl., nego zato što u predškolskom sustavu nemaju odgovarajuću komunikacijsku podršku - stručnog i kvalitetnog prevoditelja - te time ni adekvatnu pripremu za polazak u školu

 

·      da neadekvatna priprema za polazak u školu (ili pak nikakva, u slučaju gluhoslijepe, gluhe i nagluhe djece) i nekvalitetna komunikacijska podrška sasvim sigurno znače slabije obrazovne rezultate, smanjene mogućnosti nastavka školovanja, ograničen izbor zanimanja, a naposljetku i isključenost iz društva

 

·      da članak 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom izričito navodi kako je Hrvatska (jedna od privih potpisnica Konvencije, prije više od deset godina!) dužna «osigurati provođenje obrazovanja osoba, poglavito djece koja su slijepa, gluha ili gluhoslijepa na najprikladnijim jezicima i načinima te sredstvima komunikacije za te pojedince, i u okruženjima koja u najvećoj mogućoj mjeri potiču intelektualni i socijalni razvoj».

 

·      da se intelektualni i socijalni razvoj gluhoslijepe, gluhe i nagluhe djece u ovom i ovakvom sustavu obrazovanja nažalost ne samo ne potiče, nego sprječava

 

·      da članak 2. iste Konvencije, u skladu s motom “Ništa o nama bez nas”, vrlo jasno kaže «da bi osobe s invaliditetom trebale imati mogućnost biti aktivno uključivane u procese donošenja odluka o politikama i programima, uključujući one koji se izravno odnose na njih”, no u pripremu programa osposobljavanja za stručnog komunikacijskog posrednika, kako doznajemo, nije planirano konzultiranje organizacija gluhoslijepih i gluhih, a riječ je o programu koji se izravno na nas odnosi!

 

·      da smo upravo mi iznijeli teret pionirskih koraka u uvođenju edukacije znakovnog jezika još od 1998. godine

 

·      da možemo iznijeti konkretne pokazatelje uspješnosti programa “Prevoditelj u vrtiću” koji provodimo od 2014. – ne samo za izravne korisnike - gluhoslijepu, gluhu i nagluhu djecu - nego i vršnjake kojima prisustvo djece koja koriste drugačije načine komunikacije omogućuje razvoj empatije, prihvaćanja različitosti i spoznaje Drugih i Drugačijih na poseban način

 

·      da možemo nasuprot tome predočiti beskrajni niz tužnih primjera gluhe, nagluhe ili gluhoslijepe djece «iz sustava» kojima nije ni dopušteno korištenje znakovnog jezika, koja ne komuniciraju – a u rad s njima otpočetka su uključeni i logopedi i rehabilitatori i različiti «stručnjaci koji valjda bolje od nas znaju što gluhoj djeci treba»

 

·      da je sustavno negiranje i odugovlačenje rješavanja problema, prebacivanje odgovornosti nadležnih ustanova, uz potpun nedostatak znanja i empatije široke javnosti o problemima manjinskih grupa, a pogotovo gluhoslijepih, gluhih i nagluhih osoba, te nedostatno zakonodavstvo u području integracije gluhoslijepe, gluhe i nagluhe djece u predškolski i školski sustav dovelo do alibija za nerješavanje problema, ali za diskriminaciju nema alibija! 

 

·      da smo nakon obećanja gradonačelnika Grada Zagreba o osiguravanja sredstava za plaće prevoditelja (a pregovori za Varaždin su u tijeku) upozoreni od predstavnice vašega ministarstva da “bez verificiranog programa ne možemo ući u vrtiće”, što je otvorena ucjena!!! Istodobno izražava i neznanje što to znači prevoditelj u vrtiću, odnosno koja mu je uloga -  prevoditelj u vrtiću samo prati dijete i prevodi mu sve što se oko njega događa - on nije dio vrtićkog osoblja niti je angažiran od vrtićkog osoblja. On/ona je samo uši i/ili oči gluhoslijepog, gluhog i nagluhog djeteta, a i glas djeteta. On je vanjski suradnik zahtijevan od strane roditelja i angažiran od organizacije koja ima kompletan program edukacije, monitoringa, evaluacije i supervizije prevoditelja u vrtiću....

 

Imajući, dakle, na umu sve navedeno, zahtijevamo uključivanje educiranog i kvalitetnog prevoditelja u vrtiću za svako gluhoslijepo, gluho ili nagluho dijete koje to zatraži; pravo na komunikaciju za gluhoslijepo, gluho ili nagluho dijete u predškolskoj ustanovi - pravo da “čuje” igru, da u njoj sudjeluje, sklapa prijateljstva, uči o bojama, slovima i brojkama... i stekne potrebne vještine prije polaska u školu. Sve ono što starije generacije gluhoslijepih i gluhih osoba u ovoj državi uglavnom nisu imale, jer je uvijek netko umjesto njih znao što im treba, jer su postojali «tumači» njihovih prava i potreba, različiti «posrednici», baš kao što sada predstavnica vašega ministarstva navodi kad odgovara da se u stvaranju programa namijenjenog nama -  naše mišljenje neće ni tražiti!

 

Pozivamo vas da poduzmete sve potrebne korake za prekid takve diskriminatorne prakse, omogućite da se naš glas čuje, a naša prava osiguravaju.

 

Kvalitetna i odgovarajuća komunikacijska podrška u predškolskoj dobi neće dakako jamčiti da će svako gluhoslijepo, gluho i nagluho dijete postati akademski građanin, no nastavkom dosadašnje prakse gotovo zajamčeno – neće nijedno!

 

 

Pozivamo vas, dakle, da - neizostavno i bez odgađanja - otklonite prepreke koje stoje na putu punoj integraciji i ostvarivanju ljudskih prava svih pripadnika ovoga društva i omogućite uključivanje prevoditelja znakovnog jezika za gluhoslijepu, gluhu i nagluhu djecu koja to žele - već od ove školske godine, 2017./2018.

 

S osobitim i iskrenim poštovanjem,

 

 

 

dr.sc. Sanja Tarczay

predsjednica Saveza

Autor:

Dođite na Šetnju Helen Keller!

Objavljeno 20. June, 2017

Svake se godine krajem lipnja širom svijeta obilježava Međunarodni tjedan Helen Keller, a središnji je događaj te manifestacije zagrebačka Šetnja Helen Keller, crveno-bijela povorka središtem grada koja govori kako je snagu i upornost za ostvarivanje vlastitih potencijala i participiranje u životu zajednice moguće pronaći i usprkos oštećenjima i ograničenjima!


U srijedu, 28. lipnja 2017. u 18 sati krenut će sa Zrinjevca povorka koja želi skrenuti pozornost na gluhosljepoću, gluhoslijepe osobe i način njihova života. Uključimo se u povorku i pošaljimo pozitivnu poruku, motivirajmo više od 1400 gluhoslijepih osoba diljem Hrvatske, pokažimo im da nisu sami, pokažimo svima da postoji bezbroj mogućnosti izlaza iz naizgled bezizlaznih situacija!


Pozitivni primjeri Helen Keller i brojnih gluhoslijepih osoba mogu biti poticaj ne samo onima koji su suočeni s tim senzoričkim oštećenjem, nego i svima koji vide i čuju, ali su katkad, na različite načine, spriječeni i ograničeni u ostvarivanju svojih potencijala, u stvaranju uvjeta za kvalitetan i ispunjen život.


Povorka kreće sa Zrinjevca 28.6.2017. u 18 sati, no bit ćemo tamo već od 15 - čekamo vas s Malom školom znakovnog jezika, radionicama "Budi Helen Keller", pjevanjem na znakovnom jeziku i brojnim iznenađenjima!


Šetnja optimizma, podrške, posebne poruke i inspiracije!


Dođite, podržite gluhoslijepe osobe i osnažite ih u nastojanjima da njihove poruke dobiju bolji odjek!

 

Autor:

Ispiti na Tečaju znakovnog jezika

Objavljeno 07. June, 2017

«Budite pažljivi, pokazat ću to samo jedanput!»- upozorenje naših instruktora na početku pismenog dijela ispita iz Hrvatskoga znakovnog jezika za polaznike naših tečajeva u Zagrebu, Osijeku, Vinkovcima, Varaždinu, Čakovcu i Splitu.


Ispiti su počeli ovaj tjedan, a odaziv je očekivano velik.
Što su naučili, moći ćete vidjeti na smotrama diljem Hrvatske, a ona najveća, najbogatija, za polaznike završnog semestra, održat će se 1. srpnja 2017. u Vinkovcima.


Zabilježili smo neke trenutke i ispitne situacije, a usprkos ustrašenim pogledima i vidljivoj tremi, atmosfera je bila vesela, a uspjeh odličan!

 

Autor:

Otvorili smo crveno-bijela vrata!

Objavljeno 25. May, 2017

Danas je u Kući ljudskih prava u Zagrebu Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir održao konferenciju pod nazivom Otvorimo crveno-bijela vrata.


Prikazani su rezultati programa “Održimo neovisnost” koji je uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku proveden od 2014.-2017.


Projektom je proširena mreža socijalnih usluga, osigurano pravo na pristup informacijama te omogućeno aktivno sudjelovanje gluhoslijepih osoba u životima njihovih lokalnih zajednica. Poticano je samozastupanje i zagovaranje prava te uključivanje gluhoslijepih osoba u procese donošenja legislativnih odluka, prema načelu “Ništa o nama bez nas”, što je bio poticaj za održavanje drukčije konferencije koju su vodile isključivo gluhoslijepe osobe - Josip Tonžetić (26), gluhoslijepi student, Damir Prevarek (47), koji ima tri različita zanimanja, Marija Ibriks (67), koja usprkos gluhosljepoći svakodnevno obrađuje vrt i vrsna je kuharica najzdravijih i najegzotičnijih obroka, Kristijan Bezuh (36) koji ne vidi i ne čuje, a izvrstan je glumac, slikar i ilustrator... i drugi korisnici programa kojim je potaknuta njihova samostalnost i uključivanje u život zajednice.


Događaj je bio prilika za upoznavanje malo drugačijeg svijeta, svijeta tame i tišine, ali i prikaz ostvarivanja potencijala, stvaranja mogućnosti i svakodnevne borbe za neovisnost jedne od socijalno najugroženijih skupina našeg društva.


Cijelu su konferenciju vodile gluhoslijepe osobe, a prigodan je domjenak poslužen uz poveze za oči pa su uzvanici nakratko dobili priliku za spoznaju svijeta iz perspektive osoba sa senzoričkim oštećenjima.


Tijekom posljednje tri godine u izravan je rad bilo uključeno oko 100 gluhoslijepih osoba, a kroz Centar za prevođenje hrvatskog znakovnog jezika i Službu podrške ostvarene su 33.000 sati prevođenja, uz podršku u komunikaciji i kretanju gluhoslijepim osobama. Tečaj znakovnog jezika koji Savez Dodir provodi već 15 godina u posljednje je tri godine upisalo oko 2800 polaznika u 6 gradova (Osijek, Vinkovci, Zagreb, Varaždin, Čakovec, Split). Održano je više od 80 edukativnih radionica u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, fakultetima i javnim ustanovama, a u provedbu projekta uključeno je i oko 100 volontera.

 

Autor:

Uređenje gradilišta Europskog centra Helen Keller!

Objavljeno 24. May, 2017

 

Veliko hvala Klubu volontera INA - Industrija nafte, volonterima tvrtke Sveučilišni računski centar - Srce i Tvrtki BV Građenje d.o.o. koji su podržali provedbu naše akcije "Uređenje gradilišta Europskog Centra Helen Keller", organizirane 23. svibnja 2017. u sklopu manifestacije "Hrvatska volontira 2017."

 

Savez Dodir zahvaljuje što ste odvojili svoje vrijeme i pokazali veličinu i vrijednost volontiranja za naše i vaše bolje inkluzivno sutra!

 

 

Autor:

Generalna skupština Europske unije gluhih 2017.

Objavljeno 23. May, 2017

U Valleti (Malta) je od 18. do 21. svibnja 2017. godine održana Generalna skupština Europske unije gluhih (EUD - The European Union of the Deaf), tijekom koje je održana Radionica o ravnopravnosti spolova i članstvu u EUD-u, kao i izbori novog EUD Izvršnog odbora.Sanja Tarczay (predsjednica The EDbU - The European Deafblind Union) sudjelovala je kao službena promatračica, a kao predstavnica partnera EUD-a na europskoj razini održala je pozdravni govor na seminaru "European Pillar of Social Rights".

 

 

Autor:

Međunarodni dan svjesnosti o pristupačnosti!

Objavljeno 18. May, 2017Povodom 6. Međunarodnog dana svjesnosti o pristupačnosti podsjećamo da pristupačnost nije samo arhitektonska! Uz pristupačne objekte, proizvode i usluge, uključuje i pristupačnu komunikaciju.


Naglašavamo nužnost inkluzivnog procesa odgoja i obrazovanja - uz kvalitetnu i stručnu podršku educiranih prevoditelja za svu gluhoslijepu, gluhu i nagluhu djecu - kao glavni preduvjet stvaranja inkluzivnog društva, društva koje ne isključuje, već prihvaća.

 

Autor:

Prvi hrvatski kongres zdravstvenog turizma podržava Dodir

Objavljeno 17. May, 2017

U Zagrebu će se od 4. srpnja 2017. u Preporodnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održati prvi kongres zdravstvenog i zdravstveno-preventivnog turizma. Riječ je o događaju koji pripada u strateške ciljeve razvoja zdravstva i turizma Hrvatske - poboljšanje ekonomske situacije nacije i zdravstvenog sustava.Kongres se realizira pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma RH, Ministarstva zdravstva RH i Grada Zagreba. Predsjednik znanstvenog odbora je akademik Zvonko Kusić.Sudjelovat će ugledni znanstvenici i stručnjaci iz područja medicine, kineziologije i turizma, koji će zajedno identificirati i predstaviti mogućnosti tržišta, otvoriti Hrvatsku za veliko tržište u segmentu korisnika zdravstvenog turizma iz EU i svijeta te potaknuti izradbu konkretne strategije razvoja zdravstvenog turizma Hrvatske.


Kongres realizacijom podržava djelovanje našeg saveza, s ciljem promicanja interesa gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj i izvan nje, ostvarivanjem njihovih temeljnih ljudskih prava na edukaciju, rehabilitaciju, komunikaciju i socijalizaciju, navodi u najavi događaja organizatorica kongresa Sunčana Matić iz agencije LUX.

Autor:

Godišnja skupština Europskog foruma osoba s invaliditetom (EDF) 2017

Objavljeno 15. May, 2017

Od 12. do 14. svibnja 2017. sudjelovali smo na godišnjoj skupštini Europskog foruma osoba s invaliditetom (EDF), koja je okupila više od 200 službenih delegata, promatrača, partnera, gostiju i lidera globalnog pokreta osoba s invaliditetom.Europska unija gluhoslijepih osoba (EDbU) prvi je put imala 3 predstavnika – dvoje promatrača, dr.sc. Sanju Tarczay (hrvatsku predstavnicu u The EDbU - The European Deafblind Union) i Francisca Javiera Triguerosa Molinu (španjolski član Izvršnog odbora EDbU-a) te svojega kandidata za Upravni odbor EDF-a, gluhoslijepog delegata Petera Vanhouttea. Na temelju izjednačenog broja glasova Peter je predložen za dodatnog pridruženog člana promatrača koji će u Odboru predstavljati glas gluhoslijepih osoba Europe.


Sa zanimanjem je popraćen i izbor Humberta Insolere (European Union of the Deaf - dugogodišnji partner EDbU-a na europskoj razini i poznavatelj problema gluhoslijepih osoba) u Izvršni odbor EDF-a.
U sklopu Godišnje skupšine organizirana je konferencija "20 godina kasnije: Izgradnja inkluzivnog pokreta osoba s invaliditetom za budućnost", kojom je proslavljena 20. godišnjica EDF-a.

 

Autor:

Prethodne vijesti
NaslovDatumPogledano
Sretan Uskrs15. April, 201721822
In memoriam10. April, 201721505
Mala škola znakovnog jezika17. March, 201721634
Opet nas je spojila SpajaLICA07. March, 201714145
Prva pulmološka ambulanta za gluhe i gluhoslijepe osobe!02. March, 201716153
Dodirovci na još jednom Volonterskom Oskaru24. February, 201723646
Jednake mogućnost i jednaka prava za sve - belgijski primjer24. February, 201723180
Prednatjecanje međunarodnome natjecanju na području taktilne slikovnice za slijepu i slabovidnu djecu20. February, 201723192
Važnost cjelovite potpore gluhim i gluhoslijepim osobama u odgojno – obrazovnom sustavu04. February, 201726884
Potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine programa usmjerenih osiguravanju usluge prevoditelja za gluhoslijepe osobe03. February, 201726725
Sretni blagdani29. December, 201627697
„Nagrada za promicanje prava djeteta“ u 2016. godini23. November, 201634228
Podrška u nastavi gluhoslijepim, gluhim i nagluhim učenicima u Republici Hrvatskoj01. November, 201637718
„Kad se nosovi i ruke spoje“26. October, 201635340
Poziv na Okrugli stol “Podrška u nastavi gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Republike Hrvatske“13. October, 201636906
Upisi na Tečaj hrvatskoga znakovnog jezika na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu i Čakovcu.09. October, 201632807
Posljednji poziv06. October, 201633799
Termini upisa u 1. i 3. semestar Tečaja hrvatskoga znakovnog jezika29. September, 201635645
Izvanredni jesenski ispitni rok!22. September, 201634116
Upisi na Tečaj hrvatskoga znakovnog jezika 2016./2017.02. September, 201640746
RSS: RSS feed

Tehnička podrška: Ribosom d.o.o.

Zahvaljujemo na doniranome web hostingu