Publikacije

Standardi kvalitete pružanja usluge prevoditelja i intervenora za gluhoslijepe osobe

 

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir od svojih samih početaka pruža so­cijalne usluge za gluhoslijepe osobe. S našim razvo­jem, raste i kvaliteta i spektar naših usluga te ujedno i broj korisnika. Službe podrške traže definirane standarde koji će poslužiti kao djelotvoran mehanizam za osiguranje kvalitete u pružanju usluga te koji će omogućiti razvoj i širenje mreže usluga prema korisnicima. Nadalje, svrha je da se jasno definira okvir unutar kojeg je moguća i bolja procjena kvalitete usluga.

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir izradio je, koristeći smjernice Mini­starstva socijalne politike i mladih, Standarde kvalitete socijalnih usluga za gluhoslijepe osobe koji se temelje na osnovnim etičkim stavovima i vrijed­nostima, koji osiguravaju human život i rad sa gluhoslijepim osobama, tj. do­stojanstvo, poštenje, toleranciju, spremnost za dijalog i rješavanje konflikata, slobodu, nezavisno donošenje odluka i osobni integritet.

Prema gore navedenome, osigurati kvalitetnu podršku osobama s gluhoslje­poćom jest nužnost i jedini uvjet kojim one mogu postići ravnopravnost i neovisnost.

Uloga svakodnevne podrške neprocjenjiva je u omogućavanju ne­ovisnog i aktivnog života gluhoslijepe osobe. S obzirom na vrstu oštećenja i njegove posljedice, odgovornost pružatelja usluga je velika te se svakako tre­baju uvesti standardi kvalitete kako bi se osigurala kvalitetna usluga.

 

Standardi kvalitete pružanja usluge prevoditelja i intervenora za gluhoslijepe osobe

Standardi kvalitete pružanja usluge prevoditelja i intervenora za gluhoslijepe osobe

 

Standardi kvalitete pružanja usluge prevoditelja i intervenora za gluhoslijepe osobe - uvećani tisak

Standardi kvalitete pružanja usluge prevoditelja i intervenora za gluhoslijepe osobe – uvećani tisak
UVEĆANI TISAK

 


Igor Kusin, Andrea Palijaš, Sanja Tarczay
Vodič za prevođenje u školama

 

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir kao inicijator inkluzivnih odgojno-obrazovnih promjena, ali i pionir u osiguravanju kvalitetnog prevođenja u nastavi gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima i studentima, od samih početaka je bio i još uvijek jest usmjeren k osiguravanju jednakih obrazovnih prilika za gluhe, nagluhe i gluhoslijepe učenike i studente.

I dalje je mnogo prevoditelja u nastavi koji su prepušteni sami sebi, koji trebaju i traže dodatne informacije i/ili podršku u svome radu. Česte su nedoumice kako ispravno prevoditi i postupati u nastavnom i izvannastavnom okruženju. Postoji bogata literatura o samom prevođenju, modelima prevođenja, o znakovnom jeziku, o gluhima, nagluhima i gluhoslijepima, no malo je literature koja je namijenjena isključivo prevoditeljima koji rade u školama.

Isto je tako teško doći do informacija o prvim prevođenjima u školama u drugim zemljama. Upravo smo iz tih razloga odlučili podijeliti naša dugogodišnja iskustva vezana uz prevođenje u školama u ovom Vodiču koji je prvenstveno namijenjen svima onima koji prevode u školama, onima koji na bilo koji način rade s gluhim i nagluhim učenicima, stručnom osoblju škole, svim sudionicima nastavnog procesa i zaposlenicima škole, pa i samim roditeljima… Ukratko, svima onima koji bilo izravno bilo neizravno rade u školama i sa školama, kao i svima koji su zainteresirani kako gluhom ili nagluhom učeniku omogućiti poboljšanje svog obrazovanja.

Ovaj Vodič pojasnit će potrebe gluhog ili nagluhog učenika, ulogu i važnost koju ima prevoditelj u školi te će možda pronaći odgovore.

 

Vodič za prevođenje u školama

Vodič za prevođenje u školama

 


 

Current template:page.php