Mapa stranica | Prijava

 

 

Što su sustavi podrške?

Cilj udruge Dodir jest aktivno i potpuno uključenje osoba s gluhosljepoćom u sve tijekove svakodnevnog života. Takvo što ne bi bilo moguće bez podrške u komunikaciji i kretanju koju udruga Dodir osigurava svojim korisnicima putem:

• SLUŽBE PODRŠKE
• CENTRA ZA PREVOĐENJE HRVATSKOGA ZNAKOVNOG JEZIKA (CPHZJ)

 

 

 

Kako radimo?

Služba podrške i Centar za prevođenje hrvatskog znakovnog jezika rade 24 sata dnevno.

Potreban vam je prevoditelj znakovnog jezika? Potrebna vam je pomoć u komunikaciji i kretanju?

Kontaktirajte nas!

 

Služba podrške i Centar za prevođenje HZJ-a

Vodnikova 8, 10 000 Zagreb
Telefon/Telefaks: (01) 4923 102
GSM: 091 567 4864
E-mail adrese: Centar za prevođenje HZJ / Služba podrške Dodir

 

Tehnička podrška: Ribosom d.o.o.

Zahvaljujemo na doniranome web hostingu