Aktivnosti

Programi i projekti 2015.

Osiguravanje prevoditelja za gluhoslijepe osobe – treća godina provedbe trogodišnjeg programa

Program ”Osiguravanje prevoditelja za gluhoslijepe osobe” nastavak je provedbe prošlogodišnjeg istoimenog projekta kojim se osigurava podrška gluhoslijepim osobama u komunikaciji, primanju informacija i kretanju, pristup uslugama i dobrima kojima u suprotnome nemaju pristup.


Program sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih.


Institucionalna podrška

Savez Dodir korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.


 Održimo neovisnost – mreža usluga za gluhoslijepe osobe

Aktivnostima u sklopu proteklog trogodišnjeg programa «Dohvatimo neovisnost – mreža usluga prevođenja i vođenja za gluhoslijepe osobe» stvorila se kvalitetna mreža pružatelja usluga, oformio se sustav njihove edukacije, razvila se mobilna služba podrške te su se na taj način stvorili uvjeti za povećanje kvalitete života gluhoslijepih osoba koji su također prošli kroz set edukativnih radionica kako bi se uključili u život lokalne zajednice uz stručnu podršku. Populacija gluhoslijepih osoba je izrazito heterogena pa postoji velika varijabilnost, česta je anksioznost, depresija i teškoće u socijalnom funkcioniranju. Već samo nabrajanje tih poremećaja jasno ukazuje da su oni nerijetko posljedica ne samo bazičnog oštećenja, već i neadekvatnog pristupa okoline, diskriminacije, stigme i predrasuda. Česta je socijalna izolacija, gubitak neovisnosti i psihološki nepovoljan utjecaj negativnih stavova okoline, i upravo na ove potrebe ovaj program odgovara.

Program sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Current template:page.php