Dodirov tim na radionici u Rumunjskoj

Od 17.-18. veljače 2011. u rumunjskom gradu Cluj-Napoca na Jezičnom fakultetu Sveučilišta Babeş-Bolyai, najprestižnijeg sveučilišta u Rumunjskoj, a u sklopu projekta Formarea continuă a personalului didactic din unităţile de învăţământ pentru deficienţi de auz: Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a instrumentelor TIC (Cjeloživotno učenje za poučavanje osoblja zaposlenog u obrazovnim ustanovama za djecu s oštećenjem sluha: razvoj edukatorskih vještina korištenjem rumunjskog znakovnog jezika i alata informatičke tehnologije) održana je dvodnevna radionica pod naslovom Teaching and Learning Sign Language: principles, Methods and Materials (Poučavanje i učenje znakovnog jezika: načela, metode i materijali). Krajnji cilj projekta jest kvalitetna edukacija budućih prevoditelja znakovnog jezika.

 

U provedbu projekta uključena su dva inozemna tima. Uz priznate stručnjake iz Škotske uključen je i tim iz Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba Dodir.

 

Rad na dotičnom projektu je od velike važnosti za nas iz Hrvatske, jer se zahvaljujući tome nalazimo u poziciji u kojoj razmjenom informacija i iskustava dolazimo do mnogih novih spoznaja od ključne važnosti za daljnji razvoj prevoditeljstva za gluhoslijepe i gluhe osobe u Republici Hrvatskoj. 

Current template:single.php