Donacija HEP-a za novi projekt “Daj mi da uspijem!”

Donacija HEP-a za novi projekt “Daj mi da uspijem!”

Oštećenje sluha kod djece često otežava razvoj razumijevanja govornog jezika, upravo zbog toga što se on usvaja slušanjem govora. Dva su različita pristupa koja se obično koriste za poticanje jezično-govornog razvoja: oralni ili dvojezični pristup.

U Hrvatskoj je velika većina djece uključena upravo u oralni pristup habilitaciji. Naime, mali je broj stručnjaka koji provode programe ranog učenja hrvatskog znakovnog jezika i stvaraju pretpostavke za dvojezično obrazovanje gluhe djece, a potreba je daleko veća.

Većini čujućih roditelja gluhe djece najčešće se ni ne nudi druga mogućnost izbora vezana za rehabilitaciju njihovog djeteta, osim oralnog pristupa. Najveći broj stručnjaka koji u prvoj liniji dolaze u susret s djetetom kojem je dijagnosticirano oštećenje sluha ili teškoće jezično-govorne komunikacije, vrlo su često primarno educirani za provođenje oralnog pristupa i ne posjeduju znanja za poticanje komunikacijskih vještina na HZJ-u ili usvajanje znakova iz HZJ-a.

Roditelji i stručnjaci s kojima smo bili u kontaktu samo u prošloj godini ističu slične izazove:  roditelji ne poznaju hrvatski znakovni jezik, premalo je stručnjaka koji poznaju hrvatski znakovni jezik , trenutne edukacije koje postoje minimalno traju dvije godine – a njima treba podrška sada i odmah. Prve tri prolaze, a komunikacije nema.

Savez Dodir je stoga odlučio pokrenuti projekt koji može sada i odmah pružiti alate za usvajanje HZJ-a na djeci primjeren način te na taj način djelovati kao podrška postojećim programima i opcija za roditelje i stručnjake koji su prepoznali potrebu za uvođenjem manualnog oblika komunikacije u rad s djetetom, a ne znaju otkud krenuti.

S veseljem objavljujemo kako je naš projekt „Daj mi da uspijem“, prvi prepoznao i pogurao HEP – svojim natječajem za donacije 2022. Svjetlo na zajedničkom putu, dodijelivši nam 15.000,00 kn.

S tim ćemo iznosom pokrenuti youtube kanal HZJzaDJECU koji bi se s vremenom i ovisno o financijskim sredstvima, trebao pretvoriti u online platformu koja olakšava čujućim roditeljima gluhe djece početak stjecanja komunikacijskih vještina na HZJ-u ili usvajanje znakova iz HZJ-a. Želimo da roditelji, a i dijete, imaju mogućnost  odmah  krenuti u zajedničko učenje i usvajanje manualne komunikacije, dok se usporedno nastavljaju informirati, educirati i tražiti veću podršku od strane postojećih stručnjaka u smislu dvojezičnog pristupa.

Kao što je slučaj sa čujućim djetetom, i sa gluhim/gluhoslijepim djetetom bitno je komunicirati od rođenja, znakovati mu dok ga kupate, hranite i presvlačite. Na taj način će dijete najbolje doživjeti i upoznati svijet oko sebe.

Važno je naglasiti da se HZJ uči dugotrajno i potičemo roditelje, stručnjake i sve zainteresirane da svakako ozbiljnije krenu u učenje HZJ-a, a da ovaj projekt prihvate kao sredstvo podrške na svom putu ka ulasku u dvojezični svijet.

Veselimo se aktivnostima koje slijede!

 

#HEP  #SvjetloNaZajedničkomPutu2022

Current template:single.php