Drugi hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem

Drugi hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem pod motom ”Jednaki u zdravlju”.

Na ovogodišnjem kongresu u sklopu teme “Politika zdravlja“, podteme “Ljudska prava i medicina“ svoj doprinos su dali i predavači iz Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba Dodir koji su predstaviti rezultate trogodišnjeg progama “Unapređivanje prava pacijenata s gluhosljepoćom na komunikacijsku pristupačnost“, provedenog uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Predsjednica Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba Dodir mr.sc. Sanja Tarczay nazočne je upoznala s programom: indikacijama za program, zakonskim i drugim podlogama za program, aktivnostima koje su provedene u sklopu programa te sa njegovim važnijim rezultatima.

Igor Kusin, dipl. lingvist u sklopu svog predavanja je prikazao osnovne razine na kojima dolazi do pucanja komunikacije između liječnika i pacijenata govornika znakovnog jezika te dva načina kako te poteškoće riješiti i uspostaviti punu i uspješnu komunikaciju.

Kongres su organizirali Hrvatsko društvo za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo te županijskim zavodima za javno zdravstvo i Školom narodnog zdravlja ”Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Current template:single.php