Edukacije samozagovaranja i samozastupanja u Udruzi gluhoslijepih osoba grada Splita “Osjet”

Dana 15. i 16. ožujka 2016. godine, u okviru projekta “Održimo neovisnost”, podržanog od Ministarstva socijalne politike i mladih, u Udruzi gluhoslijepih osoba grada Splita “Osjet” održane su edukacije posvećene temama samozagovaranja i samozastupanja kojima HSGsO Dodir potiče i razvija samozagovaračku i samozastupajuću ulogu gluhoslijepih članova i predstavnika svojih lokalnih udruga.

Predstavljanje novosti u strukturi i aktivnostima Saveza Dodir i lokalnih Udruga, detaljno približavanje pojavnosti gluhosljepoće, najčešći problemi, prepreke te izazovi gluhoslijepih osoba samo su neke od tema zahvaćene dvodnevnim edukacijskim radionicama.

Poštivajući načelo načelu “Ništa o nama bez nas” poseban naglasak stavljen je na važnost samozastupanja i samozagovaranja gluhoslijepih osoba. U cilju efikasne implementacije usvojenog sadržaja kao i u svakodnevnim, naizgled jednostavnim aktivnostima, nužna je podrška prevoditelja za gluhoslijepe osobe, zaključak je edukacije. Podrške kojom gluhoslijepe osobe ruše barijere u pristupu informacija, komunikaciji i kretanju te ravnopravno sudjeluju u društvenim tokovima. 

Current template:single.php