ESF – Znakuj i ti


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

ZNAKUJ I TI

 


 

 

Prvi naslov!

Datum – Tekst objave!

 


 

 

 

O projektu

Nositelj projekta:

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir

 

Partneri na projektu:

• Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba

 

Naziv projekta: 

“ZNAKUJ I TI”

 

Opis i rezultati projekta: 

Osnovica projekta je jačanje kapaciteta Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir i lokalnih udruga gluhoslijepih osoba kroz nekoliko aktivnosti:
1. Aktivnost osmišljavanja i provedbe izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija:
– Edukacija instruktora za provođenje tečajeva hrvatskog znakovnog jezika
– Edukacija pružatelja usluga – prevoditelja HZJ
2. Aktivnost izrade online i digitalnih priručnika i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama
– izrada novog udžbenika za učenje hrvatskog znakovnog jezika razine A1 uz pripadajuću online platformu kao mjesto pohrane digitalnog sadržaja vezanog uz udžbenik
3. Aktivnost organiziranja neposrednih, lokalnih inicijativa u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja:
– Brošura za nove zaposlenike “Uvod u svijet gluhosljepoće“
– izrađena i snimljena ukupno 24 online dnevnika za gluhoslijepe osobe

 

Ciljevi projekta: 

Osnovni je cilj projekta jačati operativne kapacitete organizacija koje su vezane uz gluhoslijepe osobe te ulagati u znanja i vještine pružatelja podrške gluhoslijepim osobama.

 

Ukupna vrijednost projekta:

483.622,18 kuna

Iznos EU sufinanciranja: 411.078,85 kuna

Iz proračuna RH: 72.543,33 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 

01.07.2022.-30.06.2023.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Tajana Uzun, voditeljica projekta
+385 91 382 1921
voditelj_ureda@dodir.hr

 

 


Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir.
Stajališta izražena na web stranici isključiva su odgovornost Saveza Dodir i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 


Više o EU fondovima:

http://www.strukturnifondovi.hr
http://www.esf.hr

Current template:page.php