ESF – Uvijek zajedno


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda 

UVIJEK ZAJEDNO – sprječavanje diskriminacije i izolacije gluhoslijepih osoba te osiguravanje dostojanstvenog starenja

 


 

Edukativne radionice “Uvijek zajedno”

U sklopu projekta kontinuirano se provode edukacije za djelatnice Doma za starije “Maksimir”.

Teme koje obrađujemo su gluhosljepoća i ispravan pristup gluhoslijepim osobama.


“Uvijek zajedno” u novom broju Lista Dodir!

Posljednje izdanje našeg Lista Dodir donosi članak o projektu „Uvijek zajedno-sprječavanje diskriminacije i izolacije gluhoslijepih osoba te osiguravanja dostojanstvenog starenja“. njegovim karakteristikama, aktivnostima i provedbi!

Prelistajte svoj primjerak ili nam se javite za digitalno izdanje i informirajte se!


Istraživanje u sklopu projekta  „Uvijek zajedno“

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir nositelj je istraživanja kojeg će provesti u suradnji s partnerima UGsO Zagreb, UGsO Split, UGsO Osijek i UGsO Varaždin.

Cilj istraživanja je proizašao iz potrebe za prikupljanjem dodatnih znanja i informacija. Osim sociodemografskih obilježja i podataka o zdravstvenom stanju, želimo saznati više i o teškoćama u pristupanju informacijama, komunikaciji, orijentaciji i kretanju te socijalnoj uključenosti, nešto što je zajedničko svim gluhoslijepim osobama. Ti će nam podaci prikazati širu sliku ionako specifičih potreba i obrazaca ponašanja gluhoslijepih osoba u socijalnom okruženju.

Bolje međusobno povezivanje gluhoslijepih osoba put je prema prevenciji socijalne isključenosti u čijem riziku su osobito gluhoslijepe osobe treće životne dobi.  Upravo one čine najveći udio unutar populacije gluhoslijepih osoba, te time predstavljaju socijalno najosjetljiviju skupinu osoba s invaliditetom. Međusobno podržavanje, druženje i ostvarivanje kontakta s drugim gluhoslijepim osobama osnažuje zajednicu gluhoslijepih osoba.

 

O upitniku

Upitnik se sastoji od četiri glavne cjeline: Sociodemografski podaci (I), Status gluhosljepoće (II), Teškoće u pristupanju informacijama, komunikaciji i kretanju (III), te Socijalni život i način života (IV). Ukupno je 114 pitanja, a potrebno vrijeme rješavanja je otprilike 40 minuta do sat vremena.

Upitnik je dostupan u tiskanom obliku (standardni i uvećani tisak), kao i u elektroničkom obliku. Ukoliko imate poteškoća s razumijevanjem hrvatskog jezika bit će Vam osigurana podrška prevoditelja prilikom prevođenja i ispunjavanja upitnika.

Neka pitanja imaju i dodatne ponuđene primjere odgovora koji su označeni sitnim slovima i crvenom bojom. Te primjere, ako bude potrebno, navest će Vam prevoditelji i  oni služe isključivo kao podsjetnik, pomoć ili ideja ako se nađete u situaciji da ne razumijete pitanje ili se ne možete sjetiti nekih primjera situacije koja Vam se dogodila. Napominjemo i da su to proizvoljno odabrani primjeri, koji ni na koji način nisu sugestija ili prisiljavanje na konkretne odgovore čime bi se rušio integritet samog istraživanja.

 

Upitnici ispunjeni online šalju se na mail voditelj_ureda@dodir.hr

Upitnici ispunjeni u tiskanom obliku šalju se na adresu Saveza Dodir, Medulićeva 34.

Poveznica za ispunjavanje upitnika:

https://docs.google.com/forms/d/12GMJwu6Rx462EP1E-RP5QdJdRftz1-CdbbmbSNZHFcc/edit?ts=60195f5f

 


Održan drugi sastanak projektnog tima!

Dana 01.02.2021. održan je, drugi po redu, sastanak članova tima okupljenog na projektu „Uvijek zajedno-sprječavanje diskriminacije i izolacije gluhoslijepih osoba te osiguravanja dostojanstvenog starenja“.

Na sastanku se raspravljalo o detaljima provedbe projekta, čiji je cilj unaprijediti društvenu afirmaciju gluhoslijepih građana diljem RH postavljanjem stupnjevite platforme usluga namijenih upravo njima.

Planirano je uključivanje sudionika u projektne aktivnosti, a time i pozitivan doprinos u smanjenju socijalne izolacije i boljoj uključenosti u zajednicu za gluhoslijepe osobe, članove njihovih obitelji koji će biti uključeni u rad mobilnog tima i u konačnici u cjelokupno istraživanje.


Provedba istraživanja

28.01.2021. održali smo zoom sastanak s koordinatorima lokalnih udruga kako bismo pratili tijek provedbe istraživanja i prikupljanja podataka s terena od strane gluhoslijepih osoba i njihovih članova obitelji.

 


 

Zoom sastanak s partnerskim organizacijama

3.12.2020. održali smo zoom sastanak s koordinatorima lokalnih udruga kako bismo im prenijeli zaključke sa sastanaka članova projektnog tima te zajednički dogovorili provedbu aktivnosti u ovim otežanim uvjetima uzrokovanim pandemijom COVID-19.

 


 

Sastanak projektnog tima 

1.12.2020. održali smo sastanak članova projektnog tima na kojem smo analizirali do sada provedene aktivnosti, promišljali o izvedbi budućih aktivnosti i izazovima s kojima smo suočeni u provedbi, uslijed pandemije COVID-19. Pripremljen je i video materijal za sve korisnike projekta kako bismo ih uputili u događanja i tijek provedbe projekta. Prva faza provedbe istraživanja je završena, upitnik je pripremljen te krećemo u prikupljanje podataka.

 


Baneri i majice su stigli!

 

 


 

Održan prvi inicijalni sastanak mobilnog tima

Savez Dodir sastanak mobilnog tima

29.rujna 2020. okupili smo se u prostorijama Saveza Dodir s ciljem održavanja prvog inicijalnog sastanka mobilnog tima i partnerskih organizacija na kojem smo predstaviliprogram rada te definirali daljnje korake svih uključenih organizacija.

 

Savez Dodir mobilni sastanak

 

O projektu

Nositelj projekta:

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir

 

Partneri:

• Udruga gluhoslijepih osoba Varaždinske županije

• Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba

• Udruga gluhoslijepih osoba Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

• Udruga gluhoslijepih osoba Grada Splita “Osjet”

• Dom za starije osobe Maksimir

 

Naziv projekta: 

“UVIJEK ZAJEDNO – sprječavanje diskriminacije i izolacije gluhoslijepih osoba te osiguravanje dostojanstvenog starenja”

 

Kratki opis projekta: 

Opći cilj projekta je unapređenje društvene afirmacije cjelokupne populacije gluhoslijepih građana diljem RH kroz postavljanje stupnjevite platforme usluga za ciljnu skupinu. Ostvarenju cilja doprinijet će provedba niza aktivnosti: strukturirane psihosocijalne podrške mobilnog tima za GSO, pilot projekt grupe samopomoći GSO i odjela za GSO u domu za starije te provedbom istraživanja o GSO u RH, čije će rezultate donositelji javnih politika moći koristiti u daljnjem jačanju kvalitete usluga za GSO.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 

Cilj projekta je unaprijediti društvenu afirmaciju gluhoslijepih građana diljem RH postavljanjem stupnjevite platforme usluga namijenih gluhoslijepim osobama. Kroz opisane aktivnosti planirano je uključivanje sudionika u projektne aktivnosti, a time i pozitivan doprinos u smanjenju socijalne izolacije i boljoj uključenosti u zajednicu za gluhoslijepe osobe, članove njihovih obitelji koji će biti uključeni u rad mobilnog tima i u konačnici u cjelokupno istraživanje.

 

Ukupna vrijednost projekta:
1.482.663,00 kn
Iznos EU sufinanciranja: 1.260.263,55 kn

 

Razdoblje provedbe projekta: 

srpanj 2020. – prosinac 2021.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Tajana Tarczay Uzun

voditelj_ureda@dodir.hr

 

 


Europska unija

Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir.

Current template:page.php