ESF – Uvijek zajedno


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda 

UVIJEK ZAJEDNO – sprječavanje diskriminacije i izolacije gluhoslijepih osoba te osiguravanje dostojanstvenog starenja

 


U radu…

 

O projektu

Nositelj projekta:

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir

 

Partneri:

• Udruga gluhoslijepih osoba Varaždinske županije

• Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba

• Udruga gluhoslijepih osoba Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

• Udruga gluhoslijepih osoba Grada Splita “Osjet”

• Dom za starije osobe Maksimir

 

Naziv projekta: 

“UVIJEK ZAJEDNO – sprječavanje diskriminacije i izolacije gluhoslijepih osoba te osiguravanje dostojanstvenog starenja”

 

Kratki opis projekta: 

Opći cilj projekta je unapređenje društvene afirmacije cjelokupne populacije gluhoslijepih građana diljem RH kroz postavljanje stupnjevite platforme usluga za ciljnu skupinu. Ostvarenju cilja doprinijet će provedba niza aktivnosti: strukturirane psihosocijalne podrške mobilnog tima za GSO, pilot projekt grupe samopomoći GSO i odjela za GSO u domu za starije te provedbom istraživanja o GSO u RH, čije će rezultate donositelji javnih politika moći koristiti u daljnjem jačanju kvalitete usluga za GSO.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 

Cilj projekta je unaprijediti društvenu afirmaciju gluhoslijepih građana diljem RH postavljanjem stupnjevite platforme usluga namijenih gluhoslijepim osobama. Kroz opisane aktivnosti planirano je uključivanje sudionika u projektne aktivnosti, a time i pozitivan doprinos u smanjenju socijalne izolacije i boljoj uključenosti u zajednicu za gluhoslijepe osobe, članove njihovih obitelji koji će biti uključeni u rad mobilnog tima i u konačnici u cjelokupno istraživanje.

 

Ukupna vrijednost projekta:
1.482.663,00 kn
Iznos EU sufinanciranja: 1.260.263,55 kn

 

Razdoblje provedbe projekta: 

srpanj 2020. – prosinac 2021.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Tajana Tarczay Uzun

voditelj_ureda@dodir.hr

 

 


Europska unija

Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir.

Current template:page.php