Istraživanja

Magistarski rad Sanje Tarczay s temom “Pretpostavke profesionalizacije prevoditelja znakovnoga jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe“ prvi je rad iz domene prevođenja znakovnog jezika u Republici Hrvatskoj. Ujedno rad donosi i prve rezultate na području definiranja indikatora nužnih za uspostavu profesionalizacije prevoditelja znakovnog jezika ispitujući stavove gluhih, nagluhih i gluhoslijepih korisnika, ali i konferencijskih prevoditelja o terminološkoj distinkciji riječi “prevoditelj“ i “tumač“ te etičkim načelima koje bi trebao poštivati prevoditelj znakovnoga jezika. U radu su isto tako i analizirane izjave gluhih, nagluhih i gluhoslijepih sudionika istraživanja prema prevoditeljima znakovnoga jezika osvrčući se pritom na jezičnu kompetenciju, etiku i osobne karakteristike prevoditelja znakovnog jezika. Kao takav, ovaj magistarski rad predstavlja temeljnu vrijednost u kreiranju politike prema prevoditeljima hrvatskoga znakovnoga jezika za gluhe, nagluhe i gluhoslijepe osobe.


Zbog velike zainteresiranosti odlučili smo cjelokupan rad objaviti na našoj internetskoj stranici u PDF-formatu. Ukoliko citirate dio teksta iz rada, obvezatno navedite izvor: Tarczay, S. (2010.), Pretpostavke profesionalizacije prevoditelja znakovnoga jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe. Magistarski rad. Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


PRETPOSTAVKE PROFESIONALIZACIJE PREVODITELJA ZNAKOVNOGA JEZIKA ZA GLUHE I GLUHOSLIJEPE OSOBE – Magistarski rad

Current template:page.php