Kampanja Moje pravo na komunikaciju i informaciju

Kampanja "Moje pravo na komunikaciju i informaciju" dio je projekta Učiniti nevidljivo vidljivim koji se provodi uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, a odnosi se na provedbu mjere "Osigurati različite oblike pomoći na području komunikacije osobama s invaliditetom kako bi se olakšao pristup javnim objektima i prostorima otvorenim za javnost" iz Nacionalnie strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-2015.


Svrha je kampanje pridonjeti kvalitetnijem, odgovornijem i participativnijem pristupu u procesu stvaranja javne politike prema gluhoslijepim i gluhim osobama, posebice razradi i izradi Zakona koji će prepoznati i zaštititi lingvističke i kulturološke različitosti osiguravajući pritom dostupnost komunikacije i informacija kao preduvjet jednakoga pristupa svim informacijama, uslugama i servisima gluhoslijepim i gluhim osobama kao što ga imaju osobe bez oštećenja sluha i vida

Current template:single.php