Kotizacija i podaci za plaćanje


Kotizacija:
  Rana kotizacija* Kasna kotizacija
Aktivni sudionici** 200 kn 200 kn
Pasivni sudionici 400 kn 500 kn
Studenti 150 kn 150 kn

*Ranu kotizaciju potrebno je uplatiti do 1.10.2019.

**Kotizaciju za aktivne sudionike bit će moguće uplatiti nakon obavijesti autorima o prihvaćanju sažetka.

 

Upute za plaćanje kotizacije:

Naziv korisnika: Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir

Naziv banke: Zagrebačka banka

IBAN: HR1323600001101318154

Svrha uplate: Sudjelovanje na konferenciji_ Ime i prezime sudionika

Kotizacija uključuje Zbornik radova, radne materijale, ručak i pauzu za kavu. Potvrdu o uplati kotizacije poslati na mail conference@dodir.hr.

Current template:page.php