Krenula kampanja za unaprijeđenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom!

Krenula kampanja za unaprijeđenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom!
Zajedno sa ostalih 12 nacionalnih saveza osoba s invaliditetom započeli smo kampanju “Je li osobama s invaliditetom u RH primjereno stanovanje lutrija?”❗❗❗
Osobe s invaliditetom i druge marginalizirane skupine moraju biti prioritet i središte interesa svake vlade, od zakona, pravilnika, prilikom oblikovanja mjera, politika i usluga, u srcu socijalnih politika, a posebice stambenim politikama kojima se suzbija siromaštvo i osigurava dostojanstvo čovjeka.
Kampanju ćemo provoditi kontinuirano, a vaši komentari i mišljenja iznimno su nam važni!
Više o kampanji pročitajte na poveznici:
Current template:single.php