Kvalitetnija zdravstvena usluga za gluhoslijepe osobe!

Kvalitetnija zdravstvena usluga za gluhoslijepe osobe!

Danas se obilježava Međunarodni dan prevoditelja, a o njihovoj važnosti u našem kontekstu, hrvatskog znakovnog jezika i svih njegovih prilagodbi za osobe sa dvostrukim senzoričkim oštećenjem, dovoljno je reći da su oni dolsovno oči i uši gluhoslijepe osobe a ponekad i njihova jedina spona sa vanjskim svijetom!

Nadamo se da vam kampanjom projekta “Zdravstvo za sve – smjernice u radu s gluhoslijepim pacijentima“, kroz svjedočanstva naših članova i korisnika, uspijevamo približiti konkretne primjere i situacije koje su nezamislive bez prevoditelja,a od životne važnosti za pacijenta.

Ovaj trogodišnji projekt provodimo u partnerstvu s našim lokalnim udrugama članicama, a financira ga Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Njime obuhvaćamo čak tri stotine (300) zdravstvenih djelatnika kliničkih ustanova, općih i specijalnih bolnica, liječničkih ustanova i domova zdravlja u šest (6) županija!

Svi će oni biti uključeni u edukaciju o pristupu guhoslijepim pacijentima, sa svrhom podizanja kvalitete zdravstvene zaštite gluhoslijepih osoba.

Current template:single.php