Međunarodna suradnja

Partnerstvo na projektu SensAge

U sklopu programa Grundtvig Network Udruga Dodir partner je iz Hrvatske na projektu “SensAge – Lifelong Learning Needs for Ageing People with Sensory Disabilities”/ “SensAge – potreba za cjeloživotnim učenjem za starije osobe sa senzoričkim teškoćama”.

Kako je cilj projekta pridonijeti boljem razumijevanju povezanosti starenja i senzoričkih teškoća tako je i uloga Udruge, kao članice projektnog menadžmenta, sudjelovati u stvaranju baze podataka o potrebama starijih osoba sa senzoričkim teškoćama za programima cjeloživotnog učenja, sudjelovanju u diseminaciji podataka, razmjeni stručnjaka, zagovaračkim aktivnostima, evaluaciji i održivosti SensAge mreže usmjerene na stvaranje mogućnosti za aktivno građanstvo starijih osoba sa senzoričkim teškoćama.

Za vrijeme trogodišnje provedbe programa SensAge će postati referentna točka po pitanju razvoja cjeloživotnog učenja za starije osobe sa senzoričkim teškoćama, a Dodir će tijekom programa postatireferentna točka za potrebe cjeloživotnog učenja za gluhoslijepe osobe sa područja Hrvatske i okolnih država.

Current template:page.php