Multidimenzionalna analiza socijalne uključenosti djece s teškoćama i studenata s invaliditetom u obrazovnom procesu


 

U sklopu IPA 4 programa Europske unije za Hrvatsku, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir, u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom te Pravnim fakultetom: Studijskim centrom socijalnog rada, provodi projekt pod nazivom “Multidimenzionalna analiza socijalne uključenosti djece s teškoćama i studenata s invaliditetom u obrazovnom procesu”.


Cilj projekta je steći bolji uvid u socijalnu uključenost djece s teškoćama i studenata s invaliditetom u obrazovni sustav. Stoga će se prikupljati podatci o implementaciji načela jednakih mogućnosti u obrazovanju te identificirati gap-ovi u obrazovnom procesu djece s teškoćama i studenata s invaliditetom.


Istraživanja koje će se provoditi biti će instrument za bolje razumijevanje potreba djece s teškoćama i studenata s invaliditetom za vrijeme obrazovanja te alat donositeljima odluka za poboljšanje obrazovne politike kao odgovornost države u promicanju socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju za vrijeme njihovoga obrazovanja.

Current template:single.php