„Na valovima volonterstva“

„Na valovima volonterstva“

U utorak, 7. svibnja 2019., već tradicionalno smo prisustvovali na trećoj konferenciji o volontiranju zaposlenika pod nazivom „Na valovima volonterstva“, a u organizaciji Volonterskog centra Zagreb, Hrvatskog centra za razvoj volonterstva i Mreže za razvoj korporativnog volontiranja.

Pozdravljamo potpisivanje Povelje o volontiranju od strane 23 organizacije poslovnog sektora – inicijative korporativnog volontiranja kojom su se  obavezali potaknuti uvođenje sustavnijeg pristupa volontiranju, ohrabriti tvrtke i organizacije u javnom i državnom sektoru koje su nedavno pokrenule volonterske aktivnosti na daljnje aktivnosti, a isto tako potaknuti i nove na volontiranje. 

Current template:single.php