Naš “Tim sa srcem”!

Naš “Tim sa srcem”!

Završio je ljetni kamp za gluhoslijepe osobe u Biogradu na moru, koji je u sklopu projekta “Inovativno – senzorni multiregionalni dnevni centar“ prošloga tjedna provela naša lokalna Udruga gluhoslijepih osoba grada Zagreba (UGsO Zagreb).

Osim prevoditelja za gluhoslijepe, našim su korisnicima podršku pružili i ljetovanje uljepšali i volonteri Saveza Dodir, dok su neki od njih čak svaki predah koristili za ponavljanje i učenje hrvatskog znakovnog jezika – kako bi komunikacija sa gluhoslijepim osobama bila što kvalitetnija i bolja.

Naš tim sa srcem! ❤️
Current template:single.php