Oproštaj od Mandice Knežević

Oproštaj od Mandice Knežević
Shrvani smo viješću o odlasku dugogodišnje prijateljice, suradnice
i nadasve velikog čovjeka, Mande Knežević.
Mandica je, kroz svoje nesebično i neiscrpno djelovanje na čelu Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara (HUPT), dala nemjerljiv doprinos u stvaranju društva u kojemu bi svaka osoba sa invaliditetom trebala imati jednake mogućnosti za osobni razvoj, jednakost sudjelovanja i samostalno življenje.
Hvala ti, draga Mandice, na svemu. Mirno putuj!
Current template:single.php