Program

– PROGRAM –

 

 

08:45 – 09:30 Registracija sudionika

09:30 – 10:00 Pozdravni govori i otvaranje konferencije

10:00 – 10:30 1. SEKCIJA: IZGUBLJENI U PRIJEVODU

 

10:00 – 10:15 Djeca imaju prava, mi odgovornost! (Renata Gubić, Zaklada Hrvatska za djecu)

10:15 – 10:30 Članak 24. – Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (Darja Pajk, Europska federacija nagluhih osoba)

 

10:30 – 12:10 2. SEKCIJA: MISTERIJI USVAJANJA JEZIKA: ZNAKOVNI, GOVORNI ILI OBOJE?

 

10:30 – 11:10 Plenarno predavanje: Ovladavanje jezikom kod gluhe djece – u čemu je tajna? (Iva Hrastinski, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

11:10 – 11:25 Pružanje podrške roditeljima u socijalnoj interaktivnoj igri s njihovim gluhoslijepim djetetom (Jette Hunsperger, Swiss Foundation for People with Deafblindess)

11:25 – 11: 40 Utjecaj jezične deprivacije na kogniciju i pismenost kod gluhe djece (Tomislav Radošević, Iva Hrastinski i Marina Milković, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

11:40 – 11:55 Zašto prirodni znakovni jezik, a ne sustavi znakovanja? – Negativni utjecaj interakcije modaliteta (Marina Milković, Iva Hrastinski i Tomislav Radošević, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

11:55 – 12:10 Znakovni jezik i komunikacija putem slika mogu zajedno! (Karolina Blagović Perčić, Martina Vrbanec, Valentina Mezdić Krajner i Ivančica Treska, Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – MURID)

 

12:10 – 13:40 Ručak

 

13:40 – 14:50 3. SEKCIJA: I JA HOĆU ČUTI IGRU!

 

13:40 – 14:20 Plenarno predavanje: I ja hoću čuti igru/ Prevođenje u vrtiću – prioritet inkluzivnog obrazovanja za gluhu, nagluhu i gluhoslijepu djecu (Sanja Tarczay, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir i Morena Šuk, OŠ Oroslavje)

14:20 – 14:35 Koraci prema inkluziji gluhog djeteta u vrtiću – prikaz dobre prakse (Sanja Jozić, Rebeka Kukolja – Cicmanović i Jasna Šimpraga, DV ”Gajnice”)

14:35 – 14:50 Kvalitativna analiza zadovoljstva prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i roditelja gluhe, nagluhe i gluhoslijepe djece u odgojno – obrazovnom sustavu (Sara Frey, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir)

 

14:50 – 15:05 Pauza za kavu

 

15:05 – 16:45  4. SEKCIJA: INKLUZIVNA ŠKOLA ZA SVE?

 

15:05 – 15:45 Plenarno predavanje: Prevoditelji znakovnog jezika u inkluzivnom obrazovanju: najbolje europske prakse (Maya de Wit, the Radboud University, the Netherlands)

15:45 – 16:00 Iskustva prevoditelja u nastavi koji prevode gluhoj i gluhoslijepoj djeci u osnovnim i srednjim školama(Petra Kuzele, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir)

16:00 – 16:15 Preduvjeti za razvoj uspješne inkluzije gluhih učenika u redovne razrede (Luka Pongračić, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Ana Maria Marinac, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i Tea Čarapović, Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku)

16:15 – 16:30 Inkluzivno školovanje utire put prema višem obrazovanju (Christiane Hohenstein i Larysa Zavgorodnia, ZHAW Zurich University of Applied Sciences, School of Applied Linguistics)

16:30 – 16:45 Gluhoća, darovitost i znakovni jezik (Vesna Ivasović, Agencija za odgoj i obrazovanje)

 

16:45 – 17:00 Zatvaranje konferencije

Current template:single.php