Sanja Tarczay na sastanku članova upravnog odbora IDA-e u Egiptu!

Sanja Tarczay na sastanku članova upravnog odbora IDA-e u Egiptu!

Jučer je obilježen Međunarodni dan ljudskih prava a naša je predsjednica Sanja Tarczay, također i aktualna predsjednica Svjetske organizacije gluhoslijepih (The World Federation of The Deafblind) radno u Kairu (Egipat), gdje je održan sastanak članova upravnog odbora IDA-e (International Disability Alliance).

Predsjednica se ovom prilikom sastala i sa Juanom Angelom De Gouveiaom, predsjednikom Latinoameričke mreže nevladinih organizacija osoba s invaliditetom i njihovih obitelji (The Latin American Network of Non-Governmental Organizations of Persons With Disabilities and their Families (RIADIS) ) te dr. Josephom Murrayem, predsjednikom Svjetske organizacije Gluhih ( World Federation of The Deaf).
Current template:single.php