SensAge projekt

U sklopu projekta Sensage “Cjeloživotno učenje za starije osobe s osjetilnim oštećenjima” snimljen je video koji možete pogledati na našim stranicama U fokusu. Cilj projekta je omogućiti starijim osobama sa osjetilnim oštećenjima sudjelovanje u procesu cjeloživotnog učenja u skladu s EU strategijama i UN Konvencijom o pravima osobama s invaliditetom te postati “referentna točka” za sakupljanje, analizu i diseminaciju metodologija i materijala da bi se omogućilo aktivno starenje europskih građana sa osjetilnim oštećenjima, promovirati samostalnost, kvalitetu života i socijalnu inkluziju. Na stranicama SensAge možete naći članke, novosti i informacije vezane uz starije osobe sa osjetilnim oštećenjima.

Current template:single.php