Studentima u Varaždinu održano predavanje o pristupu i komunikaciji sa gluhoslijepim osobama!

Studentima u Varaždinu održano predavanje o pristupu i komunikaciji sa gluhoslijepim osobama!

 

Naša Katarina Jurilj održala je, 23.travnja, studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Fizioterapije na Sveučilištu Sjever u Varaždinu, dvosatno gostujuće predavanje u sklopu kolegija “Socijalna inkluzija osoba s invaliditetom”.

Tema predavanja bila je  “Kako pristupiti i komunicirati s gluhoslijepim osobama?”, a održano je u virtualnom obliku, na platformi Google Meet.

Studenti su se, ovom prilikom, upoznali s medicinskim i sociološkim definicijama gluhosljepoće, klasifikacijama gluhosljepoće, svakodnevnim I zdravstvenim problemima i teškoćama gluhoslijepih osoba, ispravnom i neispravnom terminologijom, zajednicom Gluhoslijepih te kako pristupiti i komunicirati s gluhoslijepim osobama u konkretnim situacijama.

Predavanju je prisustvovalo oko 30 studenata.

 

Current template:single.php