Udruge članice

Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba
Remetinečki gaj 14, 10000 Zagreb
Telefon i faks: 01/614 0661
Telefon: 091 602 0020 
e-mail: zagreb@ugsozagreb.org
web: http://www.ugsozagreb.org
Matični broj: 2177994
OIB: 16523061708
IBAN: HR2323600001101940520
Predsjednica: Marija Ibriks


Udruga gluhoslijepih osoba Grada Splita “Osjet”
Mihovilova širina 1, 21000 Split
Mobitel: 091 152 4252
e-mail: osjet@osjet.org
web: http://osjet.org
Matični broj: 2199980
OIB:   76989787357
IBAN: HR3923300031100376992
Predsjednica:  Dušanka Šoda


Udruga gluhoslijepih osoba Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije
Trg Ante Starčevića bb
(pothodnik, lokal broj 7 i 8)
Telefon/fax: 031 283 676 
Mobitel: 091 152 2157
e-mail: ugso.os@gmail.com
web: http://ugso.bloger.index.hr/
Matični broj: 2221748
OIB: 78729063256
IBAN: HR2525000091102180637
Predsjednik: Željko Bosilj


Udruga gluhoslijepih osoba Primorsko-goranske županije 
Lokva, 41, 51415 Lovran
Mobitel: 091 539 7721 
e-mail: ugso-pgz@net.hr 
Matični broj: 2869985
Registarski broj: 058111655
OIB: 59972641523
IBAN: HR9224020061100624198 
Predsjednica: Ingrid Šimić


Udruga gluhoslijepih osoba Varaždinske županije 
Graberje 31, 42000 Varaždin
Mobitel: 095 260 6963
e-mail: ugso.varazdin@gmail.com
Matični broj: 4240197
OIB: 69623670762
IBAN: HR9123600001102428467
Predsjednica: Nevenka Kolarić

Current template:page.php