Upute za pisanje sažetaka

Sažetak treba biti napisan na engleskom jeziku i obuhvaćati između 400 i 600 riječi (ne uključuje naziv, instituciju i autore) s najviše 6 referenci, Arial, veličina slova 12 pt. Na kraju sažetka treba navesti tri do pet ključnih riječi. Radove je potrebno poslati na e-mail conference@dodir.hr. Prijavljene radove recenzirat će internacionalni znanstveni odbor i donijeti odluku o njihovu prihvaćanju za izlaganje na skupu. Prihvaćeni radovi bit će objavljeni u Zborniku radova konferencije.

Current template:page.php