Važni datumi

Produljenje rokova!
  • Rok za predaju sažetaka: 20.9.2019.
  • Obavijest autorima o prihvaćanju sažetka: 1.10.2019.
  • Rok za uplatu rane kotizacije: 1.10.2019.
  • Rok za slanje cjelovitih radova: 21.10.2019.
Current template:page.php