Zdravstvo za sve!

Zdravstvo za sve!

Analiza potreba i stanja gluhoslijepih osoba donosi zabrinjavajuće pokazatelje neravnopravnosti i diskriminacije ranjivih skupina društva u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, a pokazala je da GLUHOSLIJEPE OSOBE PRIPADAJU JEDINOJ SKUPINI OSOBA S INVALIDITETOM ZA KOJU NE POSTOJE SMJERNICE PRISTUPA UNUTAR SUSTAVA ZDRAVSTVA.

U suradnji sa Ministarstvom zdravstva, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir u drugoj je godini provedbe trogodišnjeg programa „ZDRAVSTVO ZA SVE – SMJERNICE U RADU S GLUHOSLIJEPIM OSOBAMA“, kojemu je konačni cilj podizanje kvalitete pristupa gluhoslijepim pacijentima u sustavu zdravstvene zaštite.

Osvještavajući i educirajući zdravstvene djelatnike o načinu komunikacije gluhoslijepih osoba, želimo unaprijediti i sam pristup zdravstvenih djelatnika prema gluhoslijepim osobama, čime će one ostvariti svoje pravo na komunikaciju i informacije, a što će direktno utjecati i na ishod i uspješnost liječenja.

Current template:single.php