Generalna skupština Europske unije gluhih 2017.

U Valleti (Malta) je od 18. do 21. svibnja 2017. godine održana Generalna skupština Europske unije gluhih (EUD – The European Union of the Deaf), tijekom koje je održana Radionica o ravnopravnosti spolova i članstvu u EUD-u, kao i izbori novog EUD Izvršnog odbora.Sanja Tarczay (predsjednica The EDbU – The European Deafblind Union) sudjelovala je kao službena promatračica, a kao predstavnica partnera EUD-a na europskoj razini održala je pozdravni govor na seminaru "European Pillar of Social Rights".

 

 

Current template:single.php