Inovativno-senzorni multiregionalni dnevni centar

U Zagrebu je sredinom srpnja 2020. potpisan Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu prve godine trogodišnjih programa udruga koje djeluje u podruiju socijalne skrbi pod nazivom “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge” za razdoblie od 2020. do 2023. godine

 

Nositelj projekta :
Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba

Partneri:
Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir
Udruga gluhoslijepih osoba Varaždinske županije
Udruga gluhoslijepih osoba Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

Naziv projekta:
Inovativno-senzorni multiregionalni dnevni centar

 

Kratki opis projekta:
Osnovni problem koji se htio riješiti je povezivanje i aktivno uključivanje većeg broja regija tj. njihovih članova koji posjeduju oštećenje. Kontinuirani problem predstavlja geografska udaljenost koja veže na sebe velike financijske izdatke te u konačnici nepostojanje adekvatnih programa koji mogu osigurati značajna financijska sredstva. Slijedom navedenoga, UGsO Zagreb je razvila ideju u suradnji sa uključenim partnerima o osnivanju inovativnog senzornog centra koji će uz minimalne troškove povezati više regija u isto vrijeme. Način na koji je predloženo ostvarivo je korištenje video-poziva putem kojih u isto vrijeme na različitim lokacijama je omogućeno praćenje radionica/edukacija te aktivno sudjelovanje svih uključenih

 

Osnovni cilj projekta je strukturirati on-line centar koji bi pokrivao potrebe međusobno udaljenih korisnika. Svi uključeni korisnici zajedno bi pratili on-line edukacije koje bi se održavale (fizički) u prostorijama UGsO Zagreb, UGsO Varaždin  i UGsO Osijek. On-line praćenje edukacija i aktivnosti u isto vrijeme, bez obzira na regionalnu udaljenost predstavlja inovativnost u pružanju organiziranih usluga koje pridonose socijalnom aktiviranju.

Current template:single.php