Najnovije vijesti vezane uz Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja i Zakon o inkluzivnom dodatku

Osobe s invaliditetom nestrpljivo očekuju novosti o novim zakonima koji će utjecati na njihovo ostvarivanje prava, a dva glavna su Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja i Zakon o inkluzivnom dodatku.

Procedura donošenja Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja je u postupku, a 10. listopada 2013. godine održan je Okrugli stol kojem su prisustvovali ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić i ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić. Ovaj Zakon je predstavljen kao napredak u dosadašnjem sustavu vještačenja, koje bi se trebalo u potpunosti izmijeniti na način da se osnuje jedno tijelo vještačenja, koje bi davalo procjenu stupnja invalditeta i funkcionalne sposobnosti osobe. S dobivenim nalazom, osoba bi u svakom sustavu (mirovinskom, zdravstvenom obrazovnom) ostvarivala prava koja su u tom sustavu propisana. Za svaku skupinu osoba s invaliditetom predviđa se korištenje posebne metodologije procjene invaliditeta i funkcionalne sposobnosti. Osnivanje jedinstvenog tijela trebalo bi ujednačiti procjenu invaliditeta i jednake kriterije za sve osobe s invaliditetom, bez obzira na mjesto prebivališta. Za osobe vještačene prije donošenja novog Zakona ne predviđa se ponovno vještačenje, već će ono vrijediti samo za nove korisnike. Predviđa se da će Zakon stupiti na snagu 1. siječnja 2014. godine.


Zakon o inkluzivnom dodatku je nakon niza provedenih sastanaka, okruglih stolova i savjetovanja s javnošću stavljen na mirovanje. Zakon je najavljivao zamjenu svih dosadašnjih prava, povlastica i dodataka samo jednom naknadom za osobe s invaliditetom, koja bi se zvala “inkluzivni dodatak”, ali je veliko neodobravanje predstavnika osoba s invaliditetom zaustavio njegovu provebu. Naime, Zakon je predviđao uvođenje dohodovnog cenzusa, čime bi neke osobe s invaliditetom (koje su zaposlene) ostale bez prava na ikakvu naknadu. Samim time bi se ideja inkluzivnog dodatka izgubila, čime bi on postao samo zamjena za dosadašnje socijalne dodatke. Budući da su osobe s invaliditetom smatrale da bi Zakon išao na štetu i pogoršao dosadašnje stanje osoba s invaliditetom, procedura donošenja Zakona je obustavljena, sve dok se ne izradi novi Prijedlog zakona koji će biti prihvaćen.

Current template:single.php