Obilježavamo Svjetski dan zdravlja!

Obilježavamo Svjetski dan zdravlja!
Dok ovogodišnja kampanja nosi slogan „Izgradnja pravednijeg, zdravijeg svijeta“, ukazujući na neravnopravnosti i postojeće nejednakosti u zdravstvu, posebno je naglašeno i ustavno načelo Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) „uživanja najvišeg mogućeg zdravstvenog standarda kao jednog od temeljnih prava svakog čovjeka bez obzira na rasu, vjeru, političko uvjerenje, ekonomski ili socijalni status.“
Analiza potreba i stanja gluhoslijepih osoba, međutim, donosi zabrinjavajuće pokazatelje neravnopravnosti i diskriminacije ranjivih skupina društva u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, a pokazala je da GLUHOSLIJEPE OSOBE PRIPADAJU JEDINOJ SKUPINI OSOBA S INVALIDITETOM ZA KOJU NE POSTOJE SMJERNICE PRISTUPA UNUTAR SUSTAVA ZDRAVSTVA.
U suradnji sa Ministarstvom zdravstva, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir u drugoj je godini provedbe trogodišnjeg programa „ZDRAVSTVO ZA SVE – SMJERNICE U RADU S GLUHOSLIJEPIM OSOBAMA“, kojemu je konačni cilj podizanje kvalitete pristupa gluhoslijepim pacijentima u sustavu zdravstvene zaštite.
Osvještavajući i educirajući zdravstvene djelatnike o načinu komunikacije gluhoslijepih osoba, želimo unaprijediti i sam pristup zdravstvenih djelatnika prema gluhoslijepim osobama, čime će one ostvariti svoje pravo na komunikaciju i informacije, a što će direktno utjecati i na ishod i uspješnost liječenja.
Current template:single.php