Predstavljeni rezultati istraživanja Platforme 50+

Predstavljeni rezultati istraživanja Platforme 50+

Jučer su na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu predstavljeni konačni rezultati triju istraživanja, provedenih u okviru projekta Platforma 50+.

Svrha prvog istraživanja “Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s KPOSI”(Konvencija o pravima osoba s invaliditetom) bila je razviti smjernice i preporuke za usklađivanje zakonodavnog i institucionalnog okvira s Konvencijom, no analizom rezultata ustanovljeno je da se pristupačnost upravo najviše ponavljala kao problem, zbog neprepoznavanja njene važnosti za osobe s invaliditetom.

Nadalje, drugim istraživanjem naziva “Mapiranje sastavnica neovisnog življenja” pokušao se dobiti uvid u razinu socijalnih i emocionalnih kompetencija djece s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj, u njihove obiteljske aktivnosti i ponašanje roditelja prema djeci s teškoćama u razvoju. Na taj se način analizirao čimbenik ostvarivanja neovisnog življenja odraslih osoba s invaliditetom.

Rezultati su u skladu sa dosadašnjim saznanjima kako aktivno sudjelovanje u životu zajednice, pohađanje škole, provođenje slobodnog vremena podrazumijeva posjedovanje vještina koje olakšavaju druženje s vršnjacima. No rezultati pokazuju očekivano, kako roditelji djece s teškoćama u razvoju njihove kompetencije procjenjuju značajno nižima od onih njihovih tipičnih vršnjaka.

Sumirajući rezultate kvalitativnog dijela istraživanja i rezultate istraživanja „Asistivne tehnologije“, ključno je istaknuti kako je za neovisno življenje i uključenost u zajednicu ključno omogućiti da ono i zaživi. U tom kontekstu naposljetku se upravo područje asistivne tehnologije pokazalo kao važan preduvjet uključenosti u zajednicu te temelje neovisnog funkcioniranja osobe s invaliditetom.

 

 

Current template:single.php