Smjernice o pristupu gluhoslijepim pacijentima za kvalitetniju zdravstvenu uslugu!

Smjernice o pristupu gluhoslijepim pacijentima za kvalitetniju zdravstvenu uslugu!

Nastavljamo sa našom kampanjom za trogodišnji projekt “Zdravstvo za sve – smjernice u radu s gluhoslijepim pacijentima“ kojeg provodimo u partnerstvu sa našim lokalnim udrugama članicama, a financira ga Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.

Ovim projektom obuhvatit ćemo čak tri stotine (300) zdravstvenih djelatnika kliničkih ustanova, općih i specijalnih bolnica, liječničkih ustanova i domova zdravlja u šest (6) županija! Svi će oni biti uključeni u edukaciju o pristupu guhoslijepim pacijentima, sa svrhom podizanja kvalitete zdravstvene zaštite gluhoslijepih osoba.

 

Current template:single.php