EDF Annual General Assembly

EDF Annual General Assembly
24-26.5.2013.


U Grčkoj prjestolnici Ateni mr. sc. Sanja Tarczay, nedavno izabrana predsjednica EDbU i predsjednica Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir predstavljala je EDbU na Godišnjoj skupštini European Disability Foruma (EDF), snažne organizacije koja promiče prava osoba s invaliditetom u Europi. Na Skupštini se raspravljalo o politikama i smjernicama koje bi u ovo krizno vrijeme mogle donijeti poboljšanje kvalitete života za osobe s invaliditetom u Europi. Predsjednica je uspostavila dobru početnu suradnju s brojnim organizacijama, među kojima se ističu European Deafblind Network, čiji je predstavnik Ricard Lopez, European Union of the Deaf, čiji je predstavnik Mark Wheatley te Europske Platforme, čiji je predstavnik Yannis Vardakastanis. Na Skupštini EDF sudjelovao je i Savez osoba s invaliditetom Hrvatske čiji je predstavnik bila gospođa Marica Mirić, čime se potvrđuju dobra nastojanja Hrvatske da sudjeluje u kreiranju politika i pokreta osoba s invaliditetom na Europskoj razini te vjerujemo da će buduće suradnje doprinijeti poboljšanja kvaliteti života osoba s invaliditetom u Hrvatskoj.Yannis Vardakastanis i Sanja Tarczay


Ricard Lopez i Sanja Tarczay


Marica Mirić i Sanja Tarczay 

Current template:single.php