Erasmus + projekt “Talking Hands” – platforma za neformalno učenje znakovnih jezika!

Erasmus + projekt “Talking Hands” – platforma za neformalno učenje znakovnih jezika!

Na temelju izvješća Svjetske zdravstvene organizacije iz 2021., više od 5% svjetske populacije – 432 milijuna odraslih i 34 milijuna djece ima oštećenje sluha, a očekuje se da će se taj broj povećati do 2050. godine.

Iako se znakovnim jezikom prvenstveno služe gluhe i nagluhe te gluhoslijepe  osobe, njime se služe i čujuće osobe, prvenstveno one koje fizički ne mogu govoriti, one koje imaju problema s govornim jezikom zbog invaliditeta ili stanja te osobe koje imaju gluhe, nagluhe ili gluhoslijepe članova obitelji i prijatelje.

Projekt “Talking Hands” ima za cilj razviti otvorenu, fleksibilnu online platformu za ljude koji žele naučiti osnovne elemente znakovnog jezika na neformalan način – što znači da će sudionici moći birati teme od interesa i svakodnevnog života, primjerice: hobiji, dani u tjednu medicinski izrazi itd. Iako postoje različite udruge koje nude tečajeve hrvatskog znakovnog jezika, nedostaju materijali za učenje koji su besplatno dostupni na internetu. Budući da morate naučiti znakovni pokret – morate vidjeti kako se izvodi znak da biste razumjeli kako to pravilno  učiniti.

Stoga se mora poboljšati i metoda poučavanja znakovnog jezika, za sve one koji žele više neformalnih obrazovnih izvora za učenje i usavršavanje stečenoga znanja. Online platformom prvenstveno ćemo doprijeti do članova obitelji i prijatelja gluhih i nagluhih te gluhoslijepih osoba koje  žele ojačati svoje vještine, kao i do osoba oštećena sluha, gluhih osoba koje i same žele imati pristup prilici za razvoj vještina znakovnog jezika.

Ova platforma je Erasmus+ projekt koji financira EU, a u njemu partnerski sudjeluju organizacije iz šest različitih zemalja:

IERFOP (European Institute for Research, Training and Vocational Guidance of Excellence for Disabled and Marginalised People Non Lucrative Organisation of Social Utility) – Italy

OECON GROUP Business and Development Consultants – Thessaloniki, Greece

PRISM Impresa Sociale – Italija

Sensus studieförbund- Stockholm, Švedska

FPSL– Poljska

DODIR Hrvatska

URI-SOČA (University Rehabilitation Institute, Republic of Slovenia) – Slovenia.

Svi partneri imaju različita znanja i iskustva u obrazovanju odraslih, neformalnom obrazovanju i radu s osobama oštećena sluha na različite načine te smo uvjereni da  će naša međusobna suradnja i kombinacija naših iskustava biti vrlo korisni za ovaj projekt!


Glavni ciljevi
koji se projektom žele postići su: razviti metodologiju, prikupljati i bilježiti lekcije znakovnog jezika iz jezika zemalja sudionica, te dodatno lekcija na engleskom znakovniom jeziku. Omogućiti ih besplatno online u neformalnom i fleksibilnom obrazovnom kontekstu. Usmjeriti materijal prvenstveno članovima obitelji i prijateljima gluhih osoba koji žele ojačati svoje vještine, te gluhim i gluhoslijepim osobama koje i same žele imati pristup mogućnosti „učenja sas strane“

 

Pratite nas na društvenim mrežama za više informacija!

 

Contact person at Sensus: Erika Pihl, erika.pihl@sensus.se

Contact person at ToT: Christin Karlsson, christin.karlsson@totstockholm.se

Contact person at PRISM Michelangelo Pagano, m.pagano@prismonline.eu

Contact person at Dodir, Nives Zemba, komunikacije@dodir.hr

Contact persona at Ierfop Claudia Serra, cserra@ierfop.org

Current template:single.php