Jačanje kapaciteta Saveza Dodir i lokalnih udruga članica

Jačanje kapaciteta Saveza Dodir i lokalnih udruga članica

Godišnji odmori su iza nas a mi smo, punih baterija, požurili u nove izazove i pobjede!

Sretni smo što smo u sklopu današnjih radionica operativnog i strateškog planiranja okupili brojne članove lokalnih udruga te imali priliku predstaviti program Sustavne podrške financirane od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Predstavnici lokalnih udruga informirani su o aktualnim projektima, pripremanju prijava za pozive te pripremanju dokumentacije tijekom provedbe projekata. Uz to, uspješno smo održali i diseminaciju #ErasmusPlus projekta iz područja obrazovanja odraslih, koji simbolično nosi naziv „Moje oči i moje uši“.

Uz diseminaciju dviju projektnih aktivnosti, proveli smo i osnaživanje lokalnih udruga u prijavljivanju na Erasmus+ projekte mobilnosti, u kojima sada već imamo višegodišnje iskustvo i izvrsne rezultate! Iskoristili smo ovu priliku i da educiramo i potaknemo predstavnike udruga da razmotre brojne mogućnosti sufinanciranja projekata iz EU fondova.

Zahvaljujući Erasmus + programu, čije projekte Savez Dodir već godinama provodi, mnoge osobe s invaliditetom dobile su priliku putovati i sudjelovati u programima koji jačaju njihove kapacitete i kompetencije.
Erasmus+ pruža osobama s invaliditetom mogućnost sudjelovanja u mobilnostima i omogućava usvajanja novih znanja i vještine koje im mogu pomoći u radu.
Current template:single.php