Predavanje Prava pacijenata s gluhosljepoćom u Bjelovaru

Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir, uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi već treću godinu provodi projekt informiranja i edukacije djelatnika u zdravstvu o pravima pacijenata s gluhosljepoćom. U okviru toga održati će se predavanje na temu "Unapredjivanje ostvarivanja prava pacijenata s gluhosljepoćom na komunikacijsku pristupačnost" (u ozračju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom). Predavanje će se održati u četvrtak 25.03.2010.  u dvorani Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

 

Projekt je proizašao iz potrebe unapredjivanja komunikacije izmedju zdravstvenih djelatnika i pacijenata s gluhosljepoćom i gluhoćom s obzirom da su uočene odredjene poteškoće u komunikaciji tijekom pružanja zdravstvenih usluga ovim pacijentima.

Želimo educirati zdravstvene djelatnike na poboljšanju pružanja zdravstvenih usluga uz korištenje prevoditelja za znakovni jezik Službe podrške Dodir koja osigurava potpun i točan prijenos informacija izmedju pacijenta-liječnika, pacijenta-medicinske sestre i sl.
 

Current template:single.php