Predsjednica Dodira na Konferenciji Europske komisije

European Day of People with Disabilities 2010

U Brusselu, u Belgiji, 2. i 3. prosinca 2010. godine održana je konferencija European Commission (Europske komisije) i European Disability Forum (Europski forum osoba s invaliditetom) povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom pod naslovom Građani Europe: stvarne pogodnosti za osobe s invaliditetom?

Posebna čast za Hrvatsku bila je što je predsjednica Dodira, Sanja Tarczay, bila jedina osoba s invaliditetom iz Hrvatske koja je sudjelovala na konferenciji, te što je poziv na konferenciju dobila izravno od samih organizatora. Podsjećamo da je Sanja Tarczay jedina osoba s invaliditetom iz Hrvatske koja je izabrana za jednu od najviših funkcija europske organizacije osoba s invaliditetom, na funkciju potpredsjednice European Deafblind Union (Europska unije gluhoslijepih osoba).

Na konferenciji su pokrivene tri podteme: Iskaznice osoba s invaliditetom – uvjeti i pogodnosti, Obrazovanje i rad u inozemstvu, mobilnost i socijalna sigurnost, te Slobodno vrijeme i kultura.

Među glavnim zaključcima su izneseni planovi za budućnost Europe bez prepreka za sve osobe s invaliditetom, kako onih koje se tiču mobilnosti, tako i onih koje su povezane s komunikacijom i pristupom informacijama. Gluhoslijepe osobe Europe, a i Hrvatske će u tome pogledu aktivno slijediti europski put.

Na konferenciji smo došli u posjed važnog dokumenta, Izviješća Komisije Europskom parlamentu, Savjetu, Europskom ekonomsko-socijalnom odboru i Odboru regija o Europskoj strategiji o invaliditetu za razdoblje 2010.–2020, godine: Obnovljena obveza za Europu bez prepreka.

U sklopu konferencije je organizirano i dodjeljivanje nagrade Access·City najpristupačnijem gradu u Europskoj Uniji. Ovogodišnju nagradu je dobio španjolski grad Avila, a u uži izbor su ušli i Barcelona, Köln te finski grad Turku.

 

Više slika se nalazi na ovoj adresi:

http://www.deribaucourt.com/2010-12-02-eddp/

Current template:single.php