Stručni seminar

S ciljem senzibilizacije javnosti o ulozi prevoditelja za gluhe/gluhoslijepe osobe u svakodnevnom životu i priznavanja njihovih prava u okviru zakonskih okvira, udruga Dodir organizira stručni seminar "Kumulativnim modelom inkluzivne edukacije osoba s gluhoćom/gluhosljepoćom do izjednačavanja mogućnoasti i ostvarivanja temeljnog ljudskog prava na pristup informacijama i komunikaciji /u ozračju Opće konvencije o pravima osoba s invaliditetom" održat će se u petak, 28.04.2006. u prostorijama Novinarskog doma, Perkovčeva 2 u Zagrebu.

Current template:single.php