4. Kongres hrvatskih logopeda

Na 4. Kongresu hrvatskih logopeda s medjunarodnim sudjelovanjem “Logopedija i izazovi novog vremena“ koji se održao od 22. – 25. rujna 2010. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prezentirani su radovi Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba Dodir.


Radovi su predstavljeni u dvjema sekcijama. Na sekciji Oštećenja sluha usmeno izlaganje na temu “Prevoditelj u nastavi – temelj učinkovite komunikacije u obrzovanju gluhih, nagluhih i gluhoslijepih učenika“ imale su Sanja Tarczay i Ivona Salaj, a u sekciji Komunikacijski poremećaji održano je izlaganje na temu “Učenje bez granica" – prva interaktivna bajka na hrvatskom znakovnom jeziku, autorica Ivone Salaj i Sanje Tarczay.

 

Navedena izlaganja najbolji su način komuniciranja u stručno-znanstvenoj javnosti s ciljem kako se od iskustveno-praktičnog znanja i rada kroz edukaciju i istraživanje dolazi do spoznaja i rješenja istih.

Current template:single.php