Prva međunarodna konferencija “Edukacija i rehabilitacija osoba starije životne dobi: istraživanje, iskustvo i perspektiva”

               
 

U sklopu projekta “SensAge” održati će se prva međunarodna znanstvena i stručna konferencija “Education and Rehabilitation of Ageing People: Research, Experience and Prospects” (“Edukacija i rehabilitacija osoba starije životne dobi: istraživanje, iskustvo i perspektiva”), u Zagrebu, 30.rujna 2012. godine (nedjelja) na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.


SensAge-ova Konferencija nastavlja se, kao post-konferencija, na 8. međunarodni znanstveni skup “Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima” koji se održava od 27. do 29. rujna 2012. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.


SensAge-ova konferencija organizira se u sklopu već spomenutog projekta “Lifelong Learning Needs for Ageing People with Sensory Disabilities”, u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskom udrugom gluhoslijepih osoba Dodir. Konferencija je jednodnevna i usmjeriti će se na starenje i senzorička oštećenja, te prikazati i diseminirati znanja i iskustva stečena tijekom prve godine provedbe projekta.

 
 

Sve detaljne informacije nalaze se na web stranicama organizatora (SensAge; ERF), a osobe za kontakt su:

Liliya Plastunova – koordinator za organizaciju konferencije, SensAge projektni tim

Ljubica Pribanić – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, suradnik na projektu

Ivona Salaj – hrvatski partner na projektu, SensAge projektni tim

 
 

Rok za prijavu na Konferenciju je 30. kolovoza 2012. godine, što je ujedno i rok za prijavu radova. Kotizacija iznosi 50 Eura, a plaća se na sam dan Konferencije.


Ovim putem, pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje!

Current template:single.php