Od Udruge do Saveza

Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir promijenila je naziv u HRVATSKI SAVEZ GLUHOSLIJEPIH OSOBA DODIR.
Promijenila je samo jednu riječ: “UDRUGA“ u “SAVEZ“.
Mala je to promjena ali jako značajna.


Odluka o promjeni naziva kao i ustroja donesena je jednoglasnom odlukom svih prisutnih članova na XV Skupštini održanoj 16.05.2012. u Zagrebu.


Promjena je inicirana potrebom povezivanja i jačanja rada županijskih i gradskih udruga gluhoslijepih osoba. Sada zajedničkim snagama, suradnjom i razmjenom iskustava radimo na ostvarivanju jednakih mogućnosti za djelovanje i širenje razvoja udruga gluhoslijepih osoba u Republci Hrvatskoj te na stjecanju jednakih prava i mogućnosti za gluhoslijepe osobe u zajednicama u kojima žive.


“Sami možemo tako malo, zajedno možemo tako puno“
                                                                 Helen Keller

Current template:single.php